Tuesday, Dec 26, 2017

صفحه نخست » با تو ام سلام! ای غزل! دو شعر از رضا مقصدی

Reza_Maghsadi_new.jpg*

*

*

با تو ام سلام! ای غزل!


پس، تو بوده‌ای که نیمه شب
آب را به خانه‌ی انار، برده‌ای !

پس، تو بوده‌ای که سیب را
از طنینِ یک ترانه، سرخ کرده‌ای !

مهربان‌ترین کلام! ای غزل !
با تو ام سلام! ای غزل !

anar.jpg

با ما بیامیز


نامت قشنگ‌ست.
موسیقی ِ چشم تو اما
خوش آب وُ رنگ‌ست.


لبخند را تا دودمانِ آب، بُردی
خورشید را بر چهره‌ی پاییز ِ ما ریز !


یک بار هم غوغا بپا کن !
با ما بیامیز !
پر بیننده ترین هاCopyright© 1998 - 2018 Gooya.com - Contact: info@gooya.com Ads: advertisement@gooya.com