Tuesday, Dec 26, 2017

صفحه نخست » گوگوش با لباس ناشناس در میدان تقسیم!

از اینستاگرام گوگوش: در استانبول ترکیه، این بار بر عکس همیشه نوبت من بود که شما رو از نزدیک ببینم و بشنوم، مخصوصا نوازنده‌های نازنین و جوونی‌ که اجراشون بسیار جذاب و دیدنی‌ بود. برای تک تکشون بهترین هارو آرزو دارم
پر بیننده ترین هاCopyright© 1998 - 2018 Gooya.com - Contact: info@gooya.com Ads: advertisement@gooya.com