Saturday, Dec 30, 2017

صفحه نخست » حاشیه های دو روز پرخبر + فیلم

122917Dagh1.jpg

درگیری شامگاه بین مردم و مامورین در رشت:

122917Dagh2.jpg

شعار مردم قزوین: بریز بیرون هم‌وطن / حقتو فریاد بزن:

برنامه جمعه جمشید چالنگی. گفتگو با عليرضا نوری زاده و حسن شريعتمداری:

سر دادن شعار «ای شاه ایران، برگرد به ایران» و « ایران که شاه نداره، حساب کتاب نداره» در شهر قم:

122917Dagh3.jpgاهواز: «شعار هر ایرانی، مرگ بر گرانی» «مرگ بر دیکتاتور:

شعار «بسیجی برو گمشو» در رشت:

شعار شعار مرگ بر حزب الله و سید علی حیا کن مملکت رو رها کن در قم:

شعار: «می‌میریم، می‌میریم، ایران رو پس می‌گیریم» در رشت

برنامه جمعه علیرضا میبدی. گفتگو با حسن داعی درباره تجمعات اعتراضی در ایران:
پر بیننده ترین هاCopyright© 1998 - 2018 Gooya.com - Contact: info@gooya.com Ads: advertisement@gooya.com