Saturday, Dec 30, 2017

صفحه نخست » دنیا به انقلاب شما چشم دوخته است!؛ ف. م. سخن

tagesschauجهان در نیم قرن اخیر، شاهد رویدادهای بسیاری در کشور ما بوده است. حقیقت این است که بخش های مهم خبری، در کشورهای غربی، کوتاه تر و فشرده تر از آن هستند که هر خبری را انعکاس دهند. خبر باید بسیار پر اهمیت باشد تا در پخش مهم ترین ساعات خبری بازتاب پیدا کند.

از مهمترین بخش های خبری اروپا، می توان به اخبار شبکه ی یک تلویزیون سراسری آلمان اشاره کرد که هر شب ساعت هشت به مدت چهارده دقیقه پخش می شود. دقایق و ثانیه های این برنامه ی خبری به اندازه ی دقت ساعت اتمی اهمیت دارد و اهم اخبار را به جامعه ی ۸۰ میلیونی آلمان می رساند.

امشب، شنبه، سی دسامبر، خبر ساعت ۸ شبکه سراسری آ.اِر.دِ، به تظاهرات امروز مردم کشور ما پرداخت و این یعنی نهایت اهمیتی که این خبر داشته و مدیران تلویزیون آن را شایسته ی پخش در مهم ترین برنامه ی اخبار تلویزیونی دانسته اند.

مردم ایران باید بدانند که چشم جهان به حرکت اعتراضی آن هاست. این حرکت اعتراضی، امروز در همه جای دنیا دیده و شنیده می شود. ما باید قدر این انعکاس را بدانیم. محال است بتوان ثانیه ای از اهم اخبار را به خود اختصاص داد مگر آن که خبر واقعا ارزش انعکاس داشته باشد.

جوانان کشورمان باید بدانند که صدای اعتراض شان در جهان انعکاس یافته است. انعکاسی وسیع و فراگیر که مانع از سرکوب بی سر و صدای آن ها خواهد شد. کوچک ترین حرکت حکومت اسلامی، در جهان بازتاب خواهد یافت و این بهترین فرصت برای رساندن صدای خود به گوش حکومت اسلامی و جهانیان است.

فرصت هایی این چنین بسیار کم دست می دهد. از این فرصت برای رساندن صدای خود به گوش حاکمیت اسلامی و مردم و دولت های جهان استفاده کنیم.
پر بیننده ترین هاCopyright© 1998 - 2018 Gooya.com - Contact: info@gooya.com Ads: advertisement@gooya.com