Friday, Dec 1, 2017

صفحه نخست » دختر شایسته عراق برنده مسابقه جهانی نشد، اما توجه‌ها را جلب کرد

صدای آمریکا، مسابقات ملکه زیبایی دنیا، امسال میزبان یک مهمان تازه بود. عراق، پس از ۴۵ سال دختر شایسته اش را به این مسابقات فرستاد.

«سارا عیدان» بیست و هفت ساله که شاهد جنگ و خشونت در کشورش بوده، توجه بسیاری را در جریان مسابقات به خود جلب کرد.

missIraqNws1.jpg«عیدان» در یک مصاحبه زنده تلویزیونی گفت که دیدن بمباران ها برای او در کودکی عادی شده بود. با آغاز جنگ دوم عراق، «سارا عیدان» که نوزده ساله بود به عنوان مترجم به نیروهای آمریکائی مستقر در عراق پیوست.

این همکاری، او را آماج دشمنی هر دو طرف - هم مسلمانان و هم مسیحیان -کرد.

با این حال، به کار خود ادامه داد و در برابر این یاری، توانست برای تحصیل به آمریکا بیاید.

missIraqNws4.jpg«سارا عیدان» در آمریکا رشته موسیقی را برای تحصیل برگزید و به سه زبان فرانسه، عربی و انگلیسی آواز می خواند.

دختر شایسته عراق با شعار برابری وارد مسابقات ملکه زیبایی جهان شد.

او گفت:«گرچه من مسلمانم ولی می خواهم نماینده همه مسیحیان، کردها وکلیمی ها باشم.»

او در جریان مسابقات، با گرفتن عکس سلفی در کنار دختر شایسته اسرائیل جنجال آفرید.
missIraqNws3.jpgmissIraqNws2.jpgعراق و اسرائیل سالهاست با یکدیگر رابطه دیپلماتیک ندارند. برخی این سلفی را آغازی فصلی تازه در روابط دو کشور دانستند در حالی که برخی دیگر «عیدان» را به خاطر تلاش برای خوب جلوه دادن اسرائیل مورد انتقاد قرار دادند.
«سارا عیدان» به شانزده نفر نهایی راه پیدا نکرد اما داستان زندگی اش و پیامش برای صلح و دوستی برای بسیاری الهام بخش شد.
پر بیننده ترین هاCopyright© 1998 - 2018 Gooya.com - Contact: info@gooya.com Ads: advertisement@gooya.com