Tuesday, Dec 5, 2017

صفحه نخست » "آبروریزی فرهنگی" روی سکوی قهرمانی زیر اسم اسلام!

توضیحات علی هاشمی قهرمان وزنه برداری جهان به خانمی که مدال او را می دهد: نمی توانم باشمادست بدهم، مسلمانم! (تازه کجاش رو دیدید در برابر بعضی از ورزشکاران هم مجبورم ببازم)
پر بیننده ترین هاCopyright© 1998 - 2018 Gooya.com - Contact: info@gooya.com Ads: advertisement@gooya.com