Wednesday, Jan 3, 2018

صفحه نخست » آقای ترامپ! به جای شعار دادن موضوع اینترنت ماهواره ای را عملی کنید!

D1451AE7-AF6C-4D92-8238-172202997642.jpegف. م. سخن - خبرنامه گویا

در خبرها آمده بود که آقای ترامپ رییس جمهور امریکا گفته است:
اگر رژیم ایران اینترنت را قطع کند، ماهواره ارتش امریکا را بر فضای ایران مستقر خواهد کرد.

ما تا به امروز شعار زیاد شنیده ایم. در مورد اینترنت و در اختیار مردم قرار دادن مستقیم آن هم از سال ۸۸ چیزهایی به ما گفته شده ولی در عمل چیزی ندیده ایم.

این که ماهواره ی ارتش امریکا بر فضای ایران مستقر خواهد شد یعنی چه؟

آیا این ماهواره خواهد توانست اینترنت را بدون مراجعه به پرووایدرهای داخلی، در اختیار مردم قرار دهد؟

اگر چنین است و چنین کاری شدنی ست چرا به جای در بوق و کرنا کردن و به موضوع، حالت شعاری دادن، این کار را انجام نمی دهید؟

حکایت ما مردم مخالف حکومت اسلامی، حکایت جماعتی ست که آش را نخورده، دهان اش سوخته است!

انواع و اقسام تهمت ها به مردم ایران زده شده و هر حرکت اعتراضی آنان با بهانه کردن «دست داشتن دشمن» سرکوب شده است.

بیایید یک بار هم که شده، به مردم ایران در جهت مبارزه ی واقعی و عملی با حکومت اسلامی کمک کنید.

طبیعی ست که مردم از هر کمکی که بدون چشمداشت و بدون برنامه ریزی برای خرابکاری باشد استقبال می کنند. این سخن را خیلی ها بر زبان نمی آورند چون از بر چسب خوردن می هراسند.

در جامعه ی بشری، همه باید در مواقع سختی به یاری دیگران بشتابند و در این کار ایرادی نیست. اگر جوامع بشری و حکومت ها، مثلا در هنگام بروز زلزله به یاری مردم زلزله زده می شتابند، وضعیتی که در کشور ما حاکم است وضعیت بدتر از وقوع زلزله ی هشت ریشتری ست و دریافت هر گونه کمکی قابل درک است.

اما، کمک رسانی باید درست و بجا باشد. امروز اگر اینترنت آزاد در اختیار مردم ایران قرار گیرد، حکومت اسلامی محال است بتواند در مقابل قدرت مردم سر تعظیم فرود نیاورد. افسوس که تا به امروز هر آن چه نام «کمک» بر خود گرفته در اختیار بخش «رحمانی» حکومت، یعنی اصلاح طلبان حکومتی قرار گرفته و آن ها از این «کمک» ها برای پر کردن جیب خود و گذران زندگی شان استفاده کرده اند.

پس شعار بس است. شما اینترنت را در اختیار ما قرار دهید ما خودمان طریقه ی استفاده از آن را یاد خواهیم گرفت. در غیر این صورت در نقش منجی ظاهر نشوید و بهانه به دست حکومت اسلامی ندهید.
پر بیننده ترین هاCopyright© 1998 - 2018 Gooya.com - Contact: info@gooya.com Ads: advertisement@gooya.com