مقامات در ابتدا وجود اعتراضات را انکار کردند و طوری وانمود کردند که گویی هیچ اتفاقی نیافتاده است. سپس برای اولین بار در تاریخ جمهوی اسلامی مسئولان نظام اعلام کردند که اعتراضات اقتصادی مردم ایران را به حق می‌دانند اما از مردم می‌‌خواهند از آشوب‌گران فاصله بگیرند. بعد از آن علی شعمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی مردم معترض ایران را عوامل موساد و عربستان و بیگانگان نامید. سپاه نیز اعلان کرده است می‌خواهد کار را یکسره کند. تلویزیون جمهوری اسلامی نیز با پخش موزیک‌های ناسیونالیستی از مردم می‌خواهد در راه‌پیمایی "یوم الله ۱۵ دی" شرکت کنند.

احتمالا اگر اوضاع کمی آرام شود علی خامنه‌ای سخنرانی تهدید آمیزی را ایراد خواهد کرد اما اگر اعتراضات ادامه پیدا کند رهبری در مقابل دوربین صدا و سیما گریه خواهد کرد و سعی خواهد کرد خودش را به امام زمان گره بزند تا افراد مذهبی را تحت تاثیر قرار داده و تهییج کند. در ادامه همه این اتفاقات دیشب تغییری در آرایش نیروهای سرکوب‌گر اتفاق افتاد که در ادامه شرح داده خواهد شد.