Thursday, Jan 4, 2018

صفحه نخست » در این‌ سوی این جهان فراخ، پژواک بانگ پر خروش مردممان باشیم! فراخوان به گردهمایی در شهر کلن آلمان

eterazat_dokhtar.jpgهم‌میهنان!

خیزش دلیرانه مردم ایران‌زمین چشم جهانیان را خیره کرده است.

جمهوری اسلامی در کشتار و سرکوب و شکنجه مردمان و چپاول بی‌شرمانه دارائیهای این آب‌وخاک، همه مرزها را درنوردیده و ریسمان تهیدستی را چنان برگردن زنان و مردان کشورمان تنگ کرده، که انبوهی از آنان هراسان از امروز و ناامید از فردایشان، جان بر کف دستان خویش نهاده و به خیابان آمده‌اند. پاسخ سردمداران حکومت، همان است که همیشه بوده است:

کشتار، و اگر این راهکار پاسخگو نبود، کشتار بیشتر!

برماست، که در جایگاه قربانیان سیاستهای همان رژیم، وکسانی که بختشان یار بوده و توانسته‌اند جان خود را از مرگ و زندان و شکنجه برهانند و در هشت گوشه گیتی پراکنده شوند، به پشتیبانی هم‌میهنان بجان آمده خویش برخیزیم.

ما، "پشتیبانان جنبش دموکراتیک مردم ایران ۱۳۹۶- نوردراین وستفالن" همه کسانی را که دل در گرو ایران‌زمین و سرنوشت مردمان آن دارند، فرامی‌خوانیم، تا گردهم آیند و صدای رسای مردم قهرمان ایران باشند.

برای ایرانی آزاد و سکولار،
در گردهمائی روز شنبه ششم ژانویه ۲۰۱۸
ساعت از ساعت ۱۵ تا ۱۷

‌(Nähe Dom) Roncalliplatz
vor dem Römisch-Germanischen Museum
50667 Köln

"پشتیبانان جنبش دموکراتیک مردم ایران ۱۳۹۶ - نوردراین وستفالن"
پر بیننده ترین هاCopyright© 1998 - 2018 Gooya.com - Contact: info@gooya.com Ads: advertisement@gooya.com