Friday, Jan 5, 2018

صفحه نخست » انتقاد تند مشاور روحانی از احمد خاتمی

abutalebi_010518.jpgایران آنلاین - حمید ابوطالبی فعال شدن لایه‌های پیچیده اعتراضات اجتماعی، صرفا اقتصادی نیستمشاور رئیس جمهوری در یک رشته توئیت، از آیت الله خاتمی، خطیب نمازجمعه تهران بابت انتساب همه اعتراض های اخیر به گرانی ها و برجسته کردن نقش دولت در این زمینه انتقاد و تاکید کرد که دولت‌ ستیزکردن جامعه به نفع امنیت ملی نیست.

حمید ابوطالبی با بیان اینکه درخطبه‌های امروز نمازهای جمعه به حق بودن شروع اعتراضات و شنیده شدن حرف مردم اشاره کرد، نوشت: این سخنان، سخنانی نیکو و مبین این امر است که این حق به رسمیت شناخته شده و قرار است همیشه به آن احترام گذاشته شود؛ چراکه مبنای آن قانون اساسی بوده و ربطی به دولت ها ندارد.

وی اضافه کرد: اما ضرورت دارد بپذیریم که فعال شدن لایه‌های پیچیده اعتراضات اجتماعی، نمی‌تواند گزینشی و صرفا اقتصادی باشد؛ زیرا انرژی آزاد شده از کنش‌های اجتماعی مبتنی بر نارضایتی‌های چند دهه‌ایِ اقتصادی، عامل تحرک و گسترش دیگر لایه‌های کنشگری اجتماعی است.

مشاور رئیس جمهوری تا کیدکرد: لذا باید نسبت به گام‌زدن در این حوزه هشیار باشیم. چراکه گسست‌ اجتماعی برآمده از آن، به آسانی ترمیم نشده و دولت‌ستیزکردن جامعه به نفع امنیت ملی نبوده؛ و راه‌ حل مشکلات مزمن کشور، سوق دادن کنش‌ها و لایه‌های نارضایتی به سمت دولت نیست. همه باور دارند تمام تحولات پس از انتخابات به هم مرتبط‌‌ند.

hamidAbutalebi1111.jpg
پر بیننده ترین هاCopyright© 1998 - 2018 Gooya.com - Contact: info@gooya.com Ads: advertisement@gooya.com