Sunday, Jan 7, 2018

صفحه نخست » مقامات قضایی آلمان به نحوه به قتل رساندن و ناقص العضو کردن مورد قبول شاهرودی توجه کنند؛ ف. م. سخن

F1B3F0C4-C1F9-4BB2-9F22-5FFF8D029585.jpegسید محمود هاشمی شاهرودی، مدت ده سال رییس قوه ی قضاییه و قاضی القضات جمهوری اسلامی ایران بوده است.

ما در باره ی نظرات فقهی و اسلامی او در خصوص نحوه کشتن و ناقص العضو کردن مجرمان نوشته ایم و نمونه هایی از کتاب او که در اینترنت هم منتشر شده است به دست داده ایم.

در برخی کشورها حکم اعدام وجود دارد. اعدام به اشکال مختلف می تواند اجرا شود. نکته ای که در مورد اعدام باید در نظر گرفت، موضوع قانونی بودن یا نبودن آن نیست که بحثی جداگانه دارد. موضوع مهم، نحوه ی اعدام و کشتن مجرم است.

در ایران، برای مجرم، مجازات های دیگری نیز در نظر گرفته شده از جمله قصاص و ناقص کردن اعضای بدن. باز در مورد قانونی بودن این مجازات در یک کشور اسلامی به رغم وحشیانه بودن آن صحبتی نمی کنیم تا بحث کشدار و بی نتیجه نشود.

بنا به فتوای سید محمود هاشمی شاهرودی، مجرم را می توان به این اَشکال نیز کشت:
به صلیب کشیدن، از بلندی در افکندن، آتش زدن.

فتوای این شخص که در زمان قاضی القضات بودن اش لازم الاجرا بوده، هنوز هم برای مقلدانش لازم الاجراست.

146A8BDF-0B1F-472A-9A03-C4F2DFEF913B.jpeg3197ED2E-AADA-406E-B73A-01B83D2DAEBA.jpegموضوع ما فراتر از کشتن و اعدام شخص است:


موضوع ما کشتن و اعدام و ناقص العضو کردن شخص به شیوه های دردناک و وحشتناک است.

هاشمی شاهرودی بر دردناک بودن و ترسناک بودن مجازات «تاکید دارد». او بر این که موقع بریدن دست و پای محکوم، باید شاهد درد کشیدن او باشیم «تاکید ورزیده است».

ما از مقامات قضایی آلمان می خواهیم این موضوع را مد نظر قرار دهند.

اگر هم به طور قانونی نمی توان پیگیر این جنایتکار شد، دستکم مردم آلمان بدانند که چه موجودی را به کشورشان برای «معالجه» و «سالم شدن» راه داده اند.
پر بیننده ترین هاCopyright© 1998 - 2018 Gooya.com - Contact: info@gooya.com Ads: advertisement@gooya.com