Thursday, Jan 11, 2018

صفحه نخست » آنچه در ایران طی این ده روز گذشت، این است

Ar67j323244w2w2_small.jpgاز فیسبوک علی اکبر امیدمهر، دیپلمات پناهنده جمهوری اسلامی

قیام ملی و سرتاسری مردم ایران در داخل کشور و اتحاد اپوزیسیون واقعی و برانداز در خارج و حمایت جانانه (تظاهرات در اقصی نقاط جهان از 100 تا 10000 نفره) ازین قیام باعث واکنش جهان در مقابل رژیم بطرفداری ار مردم ایران شد.در آمریکا،قطعنامه پیشنهادی علیه رژیم و به طرفداری از خیزش مردم برای تغییراین رژیم،بطور متحد و یکپارچه از سوی جمهوریخواهان و دموکراتها و تنها با دو مخالف در مجلس نمایندگان به تصویب رسید.از زمان روی کار آمدن پرزیدنت ترامپ هیچ مصوبه ای با این قاطعیت و اکثریت به تصویب نرسیده بود.روز قبل رهبر رژیم همچون همیشه با چشمان بسته و گوشهای ناشنوا اما و فقط دهان همیشه بازش،خیزش ملی میهنی میلیونی سرتاسری را به آنسوی مرزها و تدارک از سوی دشمن نسبت داد.

با تند تر و خشن تر و فحاش تر شدن ادبیات همیشگی اش علیه مردم،حلقه حکومتی هواداران رژیم را تنگ تر و در مقابل نفرت اکثریت قریب به اتفاق یک ملت 80 میلیونی را تمام و کمال به جان خرید.وی ادبیاتی را بکار برد و راهی را رفت که همتاهای قبلی اش در لیبی قبلا آنرا گفته و رفته اما معدوم گردیدند.همتای دیگرش در مصر هم اکنون به حبس ابد محکوم است(قیام مردم لیبی علیه دیکتاتوری فردی قذافی در فوریه 2011 آغاز و قذافی همچون خامنه ای شمشیر ها را از خفا در آورده و از رو علیه مردم لیبی بکار گرفت.اما در کمتر از یک سال در اکتبر 2011 دستگیر و اعدام شد.محمد مرسی ریس جمهور اخوان المسلمینی مصر در 2012 ریس جمهور شد.اما بعلت سرکوب خشن مردم وادامه قیام مصریان ،یک سال بعد توسط ارتش غیورو مردمی مصر بر کنار گردید).شواهد تاریخی زیادی در پنج قاره جهان حاکی از سقوط دیکتاتوری هایی است.که قبلا همین راه رژیم جمهوری اسلامی را رفته و سرانجام توسط مردم خود سرنگون شدند.

این داس و درفش استالینی که خامنه ای و رژیم اش با یک حکومت نظامی تمام عیار و احضار نیروها از خارج واستفاده از نیروهای مزدور اجنبی و تسخیر تمام شهرهای کشور توسط این نظامیان تا دندان مسلح و لاک پشتی کردن اینترنت و بستن وسائل ارتباط جمعی دیجیتالی علیه مردم راه انداخته،اولا حاکی از عدم مشروعیت اش در داخل و بستن و تخریب همه ی پل های پشت سر خود در مقابل ملت و ثانیا تاکید این امر و نشان دادن آن به جهانیان بود و هست.که فقط بزور اسلحه زندان و اعدام و.. حاکم است.

ملت ایران در قیام اخیر نشان داد.که در کوره حوادث چهار دهه حاکمیت این رژیم ،اولا بسیار مجرب و آگاه و آبدیده شده،ثانیا ازهمان تاکتیک و استراتژی استفاده می کند.که قبلا نیاکان اش در مقابل دشمنان ایران در گذشته از آن استفاده میکردند.یعنی تاکتیک جنگ و گریز و عقب نشینی تاکتیکی برای ارزیابی نقاط قوت دشمن و نقاط ضعف خویش و سرانجام حمله نهایی برای پیروزی با استفاده ازین تجربیات.این پیروزی سرانجام فرا رسیده است.خامنه ای به همین زودی ها نتیجه اعمال اخیر خود و رژیم اش را هم از سوی ملت ایران و هم از طرف جامعه جهانی خواهد دید.
پر بیننده ترین هاCopyright© 1998 - 2018 Gooya.com - Contact: info@gooya.com Ads: advertisement@gooya.com