Wednesday, Jan 17, 2018

صفحه نخست » دریای مردم و آشغال ها! ف. م. سخن

D8412102-0A7E-4A72-9B15-CAF1B8DA9DCE.jpegحجت الاسلام کاظم صدیقی امام جمعه ی موقت تهران در خطبه های نماز جمعه تهران گفت:
«اجتماع ملت، دریایی را ایجاد کرد و آشغال‌ها را شست و تمیز کرد»!

بعد از بیان این جملات، سیل اعتراضات به طرف صدیقی به راه افتاد که چرا به معترضان «آشغال» گفته است!

ممکن است باور نکنید ولی به اعتقاد من حجت الاسلام صدیقی واقعیت را بیان کرده است:
«اجتماع ملت، دریایی را ایجاد کرد و آشغال ها را شست و تمیز کرد!

ملت واقعا در این چند روزه مثل دریا توفانی شد، به خروش آمد، و چند روزی آشغال های جمع شده در چهل سال گذشته را شست و تمیز کرد!

البته این خروش توفانی، مثل هر خروش توفانی دیگر عمر کوتاهی داشت ولی در همین زمان کوتاه، توانست آشغال ها را در یک جا جمع کند و کنار هم قرار دهد:
آشغال تندرو ها و آشغال کند رو ها!
آشغال حاکمان امروز و آشغال حاکمان دیروز!
آشغال راضیان به وضع موجود حکومت و آشغال اصلاح طلبان حکومت!
و خلاصه در یک کلمه آشغال جمهوری اسلامی!

موج هایی به راه افتاد که بعضی از اصلاح طلبان به آن گفتند «موج بی ریشه»! تو گویی موج ریشه دارد که اینان به بی ریشه بودن متصف اش می کنند.

نه حکومت، نه بیرون رانده شدگان از حکومت، دریا را نمی شناسند. موج را نمی شناسند و کارکرد آن را نمی دانند. نمی دانند از کجا می آید و چه می کند و به کجا می رود. بیچاره ها فکر می کنند که موج مثل درخت است که باید ریشه داشته باشد.

آری. صدیقی راست گفت:
اجتماع ملت، دریایی ایجاد کرد و آشغال های حکومتی را شست و تمیز کرد!

یک روز هم این آشغال ها جمع آوری و به مراکز بازیافت زباله ی تاریخ روانه خواهند شد.

کار دریا البته این نیست. کار دریا به حرکت در آمدن و ایجاد موج خروش است. بعد که دریا آرام شد، همه جا دیدن دارد! آشغال های حکومت را هم که جمع کنند و ببرند، لذت تماشای دریا مضاعف خواهد شد. این یک نمونه از خروش دریا بود. نمونه های دیگر قطعا در راه است! کسی که این حرف را نپذیرد دریای مردم را نشناخته است!
پر بیننده ترین هاCopyright© 1998 - 2018 Gooya.com - Contact: info@gooya.com Ads: advertisement@gooya.com