Thursday, Jan 18, 2018

صفحه نخست » صادق زیبا کلام: شاه فرار نکرد، او در نهایت فقط می خواست برود

شاه از ایران فرار نکرد

بازخوانی یادداشتی از صادق زیباکلام . روزنامه شرق - ۱۹ بهمن ۱۳۹۲
پر بیننده ترین هاCopyright© 1998 - 2018 Gooya.com - Contact: info@gooya.com Ads: advertisement@gooya.com