Friday, Jan 19, 2018

صفحه نخست » گل (آجر) گرفتن درب دفتر مدیر دانشگاه!

دانشجویان رشته مجسمه‌سازی دانشگاه هنرتهران- باغ‌ملی در یک اقدام اعتراضی درب دفتر مدیر گروه مجسمه سازی این دانشگاه را گل (آجر) گرفتند.

گفته می‌شود این اقدام دانشجویان در پاسخ به حذف فضاهای کارگاهی و اینکه اعضا هیات علمی مانع فعالیت خیلی از اساتید مجرب در این دانشگاه می‌شوند صورت گرفته است.

8302996998723.jpg
پر بیننده ترین هاCopyright© 1998 - 2018 Gooya.com - Contact: info@gooya.com Ads: advertisement@gooya.com