Wednesday, Jan 31, 2018

صفحه نخست » شیرزنان کردستان به دختران خیابان انقلاب بپیوندید، فرزام کرباسی

Farzam_Karbasi.jpgاولین قربانیان انقلاب شوم ۵۷ که دربرابر خمینی قد علم کردند، زنان ایرانی بودند که در چهارگوشه ایران با شعار "نه روسری نه تو سری" به میدان مبارزه آمدند وتا به امروز نیزازپای ننشستند. زنان درکردستان نیز همواره در این میدان حضور داشته‌اند و میدان مبارزه را خالی نکردند. مبارزه زنان کردستان در حالی به پیش میرود که کردستان با مشکلات عدیده اقتصادی روبه رو بوده و هست. مشکلات اقتصادی که از طرف حکومت اسلامی به صورت سیستماتیک و آگاهانه و در نتیجه تخصیص دادن کمترین بودجه‌های سالانه به استان کردستان تحمیل شده است. درنتیجه این سیاست، کردستان یکی از محرومترین استانهای ایران با خیل عظیمی از جوانان تحصیلکرده، اما بیکار میباشد.

درچنین شرایطی اما زنان در آن جامعه با وجود آسیب‌های شدید اجتماعی که از نتایج فقر اقتصادی استان کردستان است، همواره دوشادوش مردان درکردستان کوشا بوده‌اند وکم نیستند زنانی که در جامعه کردستان، بارزندگی را یک تنه بردوش کشیده‌اند. اما همزمان از مبارزه برای احقاق حقشان نیز دربرابر حکومت دینی و سرکوبگر جمهوری اسلامی باز نایستاده‌اند. چه روزگاری که بعد از حمله خمینی به کردستان در سال ۵۸، درقامت زنان پیشمرگ، ده به ده با پای پیاده میرفتند ودر راه آگاهی رسانی به مردم در برابرحکومت تا دندان مسلح خمینی مبارزه میکردند وجمهوری اسلامی با برچسب تجزیه طلبی آنان را سرکوب میکرد وچه آن زمان که زنان فعال درمتن جامعه کردستان در کسوت هنرمند و ورزشکارو کارآفرین فعال بوده و همچنان امروز نیز درجنبه‌های مختلف اجتماعی کردستان نقش آفرین هستند.

در سالیان اخیر نیز با گسترش مراکز و نهادهای مردمی، این زنان کردستان بودند که در زمینه‌های مختلف مانند: زیست بوم کردستان، راه اندازی خانه‌های امن برای زنان مورد ستم قرارگرفته در جامعه وده‌ها مورد دیگر فعال بوده وهستند. (نمونه تازه آن سازمان دادن کمکهای مردمی برای زلزله زدگان غرب کشور بود که زنان نقش مهمی در آن داشتند) اما با گسترش اینترنت و فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی این مبارزات رنگ و بوی دیگری به خود گرفته و دیدیم که زمانی کوتاه پس از فتوای مضحک حرام بودن دوچرخه سواری برای بانوان، این شیرزنان مریوان بودند که دسته دسته، سوار بر دوچرخه در خیابان‌ها، در واقع به روشنی دست به یک نافرمانی مدنی زدند. اینها همه نشانه‌های، زنده وپویا بودن جامعه کردستان به ویژه زنان درجامعه است.

امروزاما بیش ازهرزمانی لازم است که زنان کردستان، نشان دهند که همچون همیشه، درراه مبارزه آماده هستند وهمانظورکه دیدیم تنها چند روز پس از اقدام سمبولیک دختر خیابان انقلاب (بانو ویدا موحد) مردم مریوان با درست کردن آدم برفی از این اقدام ایشان حمایت کردند.

لازم است، دختران و زنان کردستان باردیگربه جهان پیام روشنی بدهند که، زنان کردستان نیز همگام و هم اندیش با دیگر بانوان ایران آماده هستند تا ۴ دهه سیاهی و پلیدی را ازایران بزدایند.

درجریان خیزش دیماه ۹۶ ملت ایران، درسنندج (زادگاه من) چند تجمع برگزارگردید. یکی ازاین تظاهرات‌ها زمانی شروع شد که، بانویی درخیابان ششم بهمن سنندج، بانگ مرگ بر دیکتاتور را سرداد وتنها چند دقیقه بعد، شعارمرگ بردیکتاتورگوش ماموران حکومتی را کرکرده بود. این اقدامات به هیچ وجه اتفاقی تیست و باید به صراحت گفت که امروز بانوان ایران پرچم آزادی ایران را دردست دارند.

جامعه کردستان وبه ویژه زنان بیشترین آسیب‌ها را ازحکومت جمهوری اسلامی متحمل شده و امروز و دراین لحظات تاریخی، زمان آن فرارسیده تا بار دیگرو متحد با مردم ایران نشان دهیم که کردستان همواره آزاد اندیش بوده وهست چرا که ما دردامان مادرانی آزاده ودلیر ودرعین حال مهربان پرورش یافتیم.

درود به همه شیرزنان ایران درچهارگوشه کشورکه امروز، پرچم آزادی ایران وایرانی را درهر کوی و برزن برافراشته‌اند. به امید پیروزی نور بر تاریکی.
پر بیننده ترین هاCopyright© 1998 - 2018 Gooya.com - Contact: info@gooya.com Ads: advertisement@gooya.com