Thursday, Feb 15, 2018

صفحه نخست » پیام واصله از داخل: تمرکز پروژه دائمی انتخاب بین پلیس خوب و پلیس بد

Ar67j323244w2w2_small.jpgبا ترفند رفراندوم ،علیه قیام ملی مردم...

از فیسبوک علی اکبر امیدمهر، دیپلمات سابق جمهوری اسلامی

سرانجام در پی چند جلسه با رهبر و جرح و تعدیل برنامه ها، استراتزی رژیم، جهت خنثی کردن و از نفس انداختن قیام ملی برای تغییر رژیم، که از دیماه رقم خورد بشکل زیر خلاصه شده است:


-پس از بررسی شعارهای مردم، تنها شعار قابل قبول برای رژیم (رفراندوم رفراندوم این است شعار ملی) به عنوان بحث کلیدی این ترفند انتخاب شد.


-اجرای ترفند انتخاب بین پلیس خوب و پلیس بد، در همه ی پیچ های تاریخی و مهم و بخصوص در انتخابات ، امتحان خود را پس داده، درین خصوص، باید با ریزه کاری های روان شناختی مردم، بروز و بهینه کردن این پروژه، می توان بر بحران جاری نیز غلبه نمود.

به کانال خبرنامه گویا در تلگرام بپیوندید


-برخی گزارشات واصله از محافل اطلاعاتی امنیتی و حتی سیاسی خارج از کشور حاکی است .که هم دولتمردان آمریکایی و هم اروپا و دیگران به این پروژه، باور داشته و در تنظیم سیاست های خود با رژیم،آنرا بعنوان نقطه محوری در نظر میگیرند.حاصل اتخاذ این سیاست،متمرکز شدن افکار متخصصین این نهاد ها و دولتمردان خارجی،روی محور این مسئله است.که در ایران نیروهای میانه رویی هستند.که می توان با اتکا به آنها، سیاست های تند رو های رژیم در منطقه و جهان را خنثی نمود.(برای مثال این خبر- پیش بینی جامعه اطلاعات آمریکا ،از افزایش درگیری های فزاینده میان سیاستمداران میانه رو و تند روی رژیم در آینده).در نتیجه رژیم با اعلام مسئله رفراندوم از زبان روحانی با یک تیر چند نشان زده است:


1- توپ را در زمین ملت که خواهان تغییر رژیم اند و طرفدارانشان در خارج انداخته، تا هم در درون کشور بین مردم و هم فعالان سیاسی در خارج و بین این دو طیف ،ایجاد اختلاف نموده،تداوم مبارزه به سبک دیماه خاتمه یافته و اتحاد ملی و ادامه روند قبلی با خواسته های براندازی ،با این توهم ،که خود رژیم حاضر به رفراندوم و تغییرات ساختار شکن شده ، به گل نشیند.


2- با تقسیم نقش ها در پشت صحنه،روحانی به عنوان فرشته نجات و در ظاهر امر به طرفداری از مردم ،وارد میدان شده و احمد خاتمی ها ،همچون همیشه نقش شیطان و مقابله با وی و مخالفت با خواسته رفراندوم ،را عهده دار شده اند.


نتیجه: هدف مردم از بر گزاری رفراندوم، انجام آن پس از فروپاشی رژیم، جهت انتخاب نوع رژیم مردمی آینده بود.اما رژیم با سوار شدن تنها بر یک موج،در پی به گل نشاندن طوفان براندازی با ترفند های کارشناسانه-حیله گرایانه بوده و هست.تا با مشت و لگد پرانی طیف پلیس خوب (روحانی ) و طیف پلیس بد (احمد خاتمی) به همدیگر،هم مردم ایران و هم جامعه جهانی را با دادن آدرس های غلط و دروغین ،بر سر کار بگذارند و این در حالی است .که با مراجعه به قانون اساسی رژیم،یا همانطور که یکی از کارگزاران رژیم گفته ،این رفراندوم حداکثر می تواند به مسائلی چون نظارت استصوابی و حدود قانونی حجاب و مسائلی ازین قبیل (حذف یا تداوم یارانه های نقدی و کشاندن یارانه بگیر ها به پای صندوق رای، جهت کسب مشروعیت به رژیم )در چهار چوب احیای مجدد و تحکیم پایه های نظام محدود گردد و بس.


توضیح: این گزارش در اختیار نهادهای رسمی مدنی و رسانه ای جامعه جهانی گذاشته شد.
پر بیننده ترین هاCopyright© 1998 - 2018 Gooya.com - Contact: info@gooya.com Ads: advertisement@gooya.com