Thursday, Mar 8, 2018

صفحه نخست » برنامه پنجشنبه علیرضا نوری زاده، گفتگو با محسن سازگارا درارتباط با روز زن و دیگر رویدادهای مهم داخلی و منطقه

در ابتدای این شماره از برنامه پنجره ای رو به خانه پدری به مناسبت روز جهانی زن وبه یاد شیر زنان ایران زمین و مبارزات و مقاومت آنان در تقابل با رژیم زن ستیز جمهوری جهل و جور وفساد باشما سخن خواهیم گفت. سپس طبق روال هر هفته همرا با شما خوبان به گفتگو با میهمان عزیز برنامه جناب آقای دکترمحسن سازگارا خواهیم نشست و درارتباط با روز زن و دیگر رویدادهای مهم داخلی و منطقه ای به تبادل نظر خواهیم پرداخت و نظر ایشان را جویا خواهیم شد.پر بیننده ترین هاCopyright© 1998 - 2018 Gooya.com - Contact: info@gooya.com Ads: advertisement@gooya.com