Wednesday, Mar 7, 2018

صفحه نخست » نگاهی تصویری به تاریخچه جنبش زنان ایران؛ از کنج اندرونی تا صندلی وزارت

جنبش زنان ایران عمری دست‌کم صدساله دارد و به عنوان جنبشی درون‌زا دستاوردهایی داشته است که به نظر بازگشت‌ناپذیر می‌رسد. زمانی زنان در انزوا می‌زیستند، اما سخت‌کوشی‌ها و مبارزات‌شان آنان را به بالاترین مقام‌های کشور رساند. [لینک به گزارش تصویری]

42810683_303.jpgمحرومیت زنان از آموزش

در دوره قاجار تحصیل علم برای دختران بیهوده و حتی خطرناک دانسته می‌شد و شرکت در زندگی سیاسی و اجتماعی از امتیازهای مردان بود. همچون بسیاری از جوامع دیگر خانه و آشپزخانه مکان "طبیعی" برای زن شمرده می‌شد. [لینک به گزارش تصویری]
پر بیننده ترین هاCopyright© 1998 - 2018 Gooya.com - Contact: info@gooya.com Ads: advertisement@gooya.com