Sunday, Mar 11, 2018

صفحه نخست » زیبایی ِ زنانه‌ی ما، دشمنِ شماست، رضا مقصدی

Reza_Maghsadi.jpg*

*

*

ای دست‌ها که بر دلِ ما زخم می‌زنید!

ای دست‌ها که سنگ به آیینه می‌زنید!

zan_sorkh.jpgزیبایی ِ زنانه‌ی ما، دشمن ِ شماست.

ما از تبارِ آینه‌های شکفته‌ایم

تصویرها به چهره‌ی ما سرخوشند وُ مست.

خورشید، از کرانه‌ی ما خنده می‌زند.

در رهگذارِ حادثه وُ سنگ وُ برگ وُ مرگ

شعری بجز شکفتن ِ زیبا نگفته‌ایم.

این باغ را ترانه‌ی ما سربلند کرد.

بر برگ برگِ شاخه‌ی ما رقصِ رنگ‌هاست.

ما را ز تُندبادِ حوادث، هراس نیست.

هر چند در گذرگه‌ی ما،غیرِ داس نیست.

ای دست‌ها که از دلِ پاییز، سرزدید!

هر لحظه، ریشه‌های جوان را تبر زدید!

در هر کجایِ خطّه‌ی این خاکِ خاطره

آوازِ آرزوی درخشان ِ جان ِ ماست.

در روزگارعشق

زیبایی ِ زنانه‌ی ما، دشمن شماست.Copyright© 1998 - 2020 Gooya.com - Contact: info@gooya.com Ads: advertisement@gooya.com