Monday, Mar 12, 2018

صفحه نخست » یادداشت روز رادیو اسرائیل: از بی بی سی لندن حمایت کنیم

BBC_031218.jpgرادیو پیام اسرائیل، حکومت اسلامی ایران موج تازه ای از سرکوبگری را آغاز کرده است.

این بار کارمئدان بخش فارسی بی بی سی لندن هستند که هدف قرار گرفته اند و دادگاهی در تهران حکم صادر کرده که همه دارائی های کارکنان بی بی سی لندن در ایران ضبط می شود و اگر حساب بانکی دارند مسدود می گردد.

به موجب رای این دادگاه تهران که حتی بر اساس هیچ یک از قوانین ظالمانه خود حکومت نیز استوار نیست، و صادر کننده حکم یک قاضی دون پایه مدنی است، کارکنان بی بی سی اگر ملکی در ایران دارند، قادر به فروش آن نخواهند بود و حتی اتومبیل خود را نمی توانند واگذار کنند و اگر ثروتی را به ارث برده باشند، از دریافت آن نیز محروم خواهند بود.

به کانال خبرنامه گویا در تلگرام بپیوندید

ار کارمندان بخش فارسی بی بی سی لندن، قاطعانه پشتیبانی می کنیم.

طبق هیچ قانون کشوری و بین المللی، آنان هیچ خطائی مرتکب نشده اند و بیگناهانی هستند که هر تلاشگر حقوق انسان ها باید برای حمایت از آنان بپا خیزد.

مسلما من آخرین نفری خواهم بود که سیاست های خبری و تفسیری بی بی سی لندن را مورد حمایت قرار دهم.

این رادیو تلویزیون، همیشه آن چه را که به اسرائیل و مردم اسرائیل مربوط می شود، به شیوه ای مغرضانه بازتاب داده و همیشه خرده ها را بزرگ کرده و بزرگی های اسرائیل را نادیده گرفته است.

بی بی سی لندن، نام اورشلیم را تحریف کرده و پایتخت اسرائیل را بیت المقدس می خواند.

ملت ایران نیز از بی بی سی و برخی شیوه های خبررسانی آن، به حق دل خوشی ندارد.

ولی کارمندان بخش فارسی بی بی سی برداران و خواهران ما هستند، هموطنان ما هستند، انسان هایی هستند که یک رژیم غاصب می خواهد صدای آن ها را خاموش کند و دهانشان را ببندد و خانواده های آن ها را سالیان دراز است که مورد آزار قرار داده و اکنون خود این کارمندان را نیز می خواهد بترساند که حتی آن کوچکترین انتقادهایی را که گاه به گاه از بی بی سی لندن شنیده می شود قطع کنند.

کارکنان بخش فارسی بی بی سی لندن کار حرفه ای قابل تحسینی انجام می دهند و هر اندازه که سیاست های مدیریت بی بی سی را محکوم می دانیم، از ابراز حمایت نسبت به آنان نباید غافل بمانیم.

حمایت از حق و عدالت، مبارزه با سرکوب و ستم، نباید با عقیده و افکار انسان ها ارتباطی داشته باشد.

ظلم، مطلق است و ریشه کن ساختن ستم هم باید مطلق باشد.

از کارکنان بخش فارسی بی بی سی، بی اعتنا به سیاست های آن دستگاه حمایت کنیم و صدای اعتراض نسبت به ستمگری های شده یافته رژیم را به گوش نهادهای جهانی برسانیم
پر بیننده ترین هاCopyright© 1998 - 2018 Gooya.com - Contact: info@gooya.com Ads: advertisement@gooya.com