Friday, May 4, 2018

صفحه نخست » "افشا گری" بنیامین نتانیاهو: دروغ، اغراق، تکرار مکررات، و تحریک به جنگ، محمد سهیمی

mohammad-sahimi-small01.jpgمقدمه

روز دوشنبه ۳۰آوریل، ۱۰اردیبهشت، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در یک نمایش مضحک به "افشا گری"درباره برنامه هسته‌ای ایران پرداخت. این نمایش که با دولت ماورای راست آقای دانالد ترامپ و مشاوران جنگ طلب ایشان هماهنگ شده بود، فقط نمایشی برای کنگره آمریکا بود که بعد از خروج احتمالی‌ آمریکا از برجام در ۱۲ماه مه، آنرا ترغیب به برقراری دوباره تحریم‌های اقتصادی بر علیه کشور کند، که شاید در نهایت منجر به جنگ با ایران شود. هدف این مقاله تحلیل این نمایش مضحک و بحث درباره دروغ‌های نتانیاهو میباشد. بخشی از آنچه که در زیر میاید در یک مقاله انگلیسی‌توسط نگارنده با همکاری یکی‌ از همفکران او روز چهار شنبه ۲ماه مه منتشر شد.

"دزدیدن اسناد"

چگونه ممکن است که این اسناد در چنین جای بدون در و پیکری انبار شده باشند؟ اگر ۱۸۳CD وجود داشت، پس اسناد روی کاغذ برای چه بودند؟ چرا همه آنها بر رویCD نبودند؟ چرا همه اسناد در یک کامپیوتر نگهداری نشده بودند؟ اگر همه آن اسناد در صحنه جلو محل نمایش نتانیاهو قابل عرضه هستند، که جای زیادی را نمیگیرند. پس به چه دلیل آنها را به یک انبار متروکه منتقل کرده بودند، آنهم در جایی‌ که گویا در حال حاضر معتادان را نگهداری میکنند؟ اگرچه در شرایط آشفته کنونی جمهوری اسلامی، با توجه به نزاع داخلی‌ بین گروه‌های مختلف هر کاری ممکن است، برای نگارنده قبول این موضوع که اسنادی با این اهمیت در جایی‌ که نتانیاهو ادعا میکرد نگهداری میشدند، هیچگونه ماموران امنیتی از آن محافظت نمی‌کردند، و حتی پس از خروج اسناد از انبار کسی‌ متوجه خروج آنها نشد، بسیار مشکل، اگر نه غیر ممکن است.

به کانال خبرنامه گویا در تلگرام بپیوندید

جعل اسناد

با توجه به آنچه که در بالا بحث شد، باید پرسید: اگر واقعا اسرائیل و نتانیاهو دارای اسنادی این چنین هستند، آنها را چگونه بدست آوردند؟ پاسخ روشن است؛ آنها جعلی هستند. اسرائیل در سال ۲۰۰۴یک کامپیوتر دستی‌laptop را به فرقه مجاهدین دادتا به سازمان‌های جاسوسی غرب، با این ادعا که آنرا پنهانی‌ در ایران ربوده و به خارج از کشور آورده ا‌ند، تحویل دهد. ادعا شد که آن کامپیوتر هم نیز انواع و اقسام "اسناد،" دقیقا شبیه "اسنادی" که نتانیاهو نشان داد، داشت که در آن زمان مورد استفاده نیرو‌های ضد ایران، هم در خود اژانس بین المللی انرژی هسته ای، و هم در غرب و اسرائیل قرار گرفت. یک مقام سازمان جاسوسی آلمان بعد‌ها تحویل این کامپیوتر به مجاهدین را تأیید نمود. نگارنده خود درباره آن کامپیوتر کذأیی چندین مقاله به زبان انگلیسی‌، بعنوان مثال اینجا، اینجا، و اینجا، منتشر نمود.

بسیاری از اسنادی که گفته میشد در آن کامپیوتر بودند اماتوری و کاملا غلط بودند. بعنوان مثال، طرحی در آن کامپیوتر ظاهرا وجود داشتکه برای موشک حامل کلاهک هسته‌ای برای ورود دوباره به جو زمین [پس از طی‌ مسافت در خارج از جو] بود. ولی‌ طرح مزبور متعلق به موشکی بود که جمهوری اسلامی به دلیل ناکارأیی آن مدت‌ها بود کنار گذاشته بود، و موشک‌های مدرن تر و دقیقی‌ را طراحی کرده بود. چگونه ممکن است که جمهوری اسلامی برای حمل کلاهک هسته‌ای از موشکی استفاده کند که قدیمی‌ بود و خود آنرا کنار گذاشته بود؟

پس ازنمایش مضحک نتانیاهو، آقای آلی هاینونن، معاون سابق مدیر آژانس در امور بازرسی از برنامه‌های هسته ای، و کسیکه از اسناد آن کامپیوتر بر علیه ایران در گفتگو‌های شورای حکام اژانس استفاده کرده بود، گفت، "من تصاویر زیادی را [در نمایش نتانیاهو] دیدم که قبلا دیده بودم. اینها تصاویری هستند که من راجع به آنها در فوریه ۲۰۰۸ [۲۰۰۶درست است] به اژانس گزارش داده بودم." آقای رابرت کلی‌، رئیس تیم بازرسان آژانس برای بررسی‌ برنامه هسته‌ای عراق در سال‌های ۱۹۹۱و ۲۰۰۲، چنین گفت، "این [نمایش نتانیاهو] بچه گانه و بی‌ اساس است."

حال که به مدد بازرسی‌های سخت اژانس از ایران و تاسیسات هسته‌ای آن، و همچنین برجام، اطلاعات بسیار بیشتری درباره برنامه هسته‌ای ایران وجود دارد، جعل چنین اسنادی بسیار ساده تر است.

به فرض واقعی‌ بودن،اسناد باز هم دروغ هستند و اغراق

چون فرض غیر ممکن غیر ممکن نیست، فرض کنیم که اسناد واقعی‌ هستند و واقعا در ایران ربوده شده و به خارج از کشور آورده شده ا‌ند. آن بخش از اسناد که نتانیاهو در نمایش خود نشان داد واقعا مضحک بودند، و هر کسی‌ که کوچکترین دانشی درباره سلاح هسته‌ای داشته باشد بلافاصله آنرا میبیند. بعنوان مثال، نتانیاهو یک "طرحی" نشان داد که ظاهرا برای سلاح هسته‌ای بود، ولی‌ بسیار مضحک بود، چون اندازه‌های نشان داده شده قسمت‌های مختلف در تصویر کاملا غلط بودند، و نمیتوانستند در عمل کار کنند. نتانیاهو همچنین تصاویری از وسائل دیگری هسته‌ای نشان داد که هر نوع برنامه هسته‌ای غیر نظامی دارای آنها میباشد.

در نمایش مضحک خود نتانیاهو دو ادعای دیگر نیز داشت:

اول، ایران در گذشته یک برنامه تولید سلاح هسته‌ای داشته است. چنین چیزی نیست. در "برآورد اطلاعاتی‌ ملی‌" خود در نوامبر سال ۲۰۰۷، ۱۳۸۶، سازمان‌های جاسوسی آمریکا اعلام نمودند که ایران بین سال‌های ۱۳۷۸و ۱۳۸۲یک برنامه پژوهشی مخفی‌ هسته‌ای داشته است که میتوانست مورد استفاده نظامی نیز قرار گیرد، اگرچه هیچگونه سندی برای آن ارائه نشد. همان گزارش سازمان‌های جاسوسی آمریکا حاکی از این بود که آن برنامه در سال ۲۰۰۳ [احتمالا پس از سقوط رژیم صدام حسین توسط آمریکا] متوقف شده است. ذکر این نکته که دستگاه جاسوسی آمریکا چگونه به این نتیجه رسید که برنامه پژوهشی متوقف شده است جالب میباشد. در یک مکالمه تلفنی بین دکتر محسن فخریزاده، که غرب معتقد است که مغز متفکر برنامه هسته‌ای ایران بوده است، و یک همکار، ایشان از این شکایت میکردند که "پروژه ۱۱۱" -- که ظاهرا همان پروژه پژوهشی بوده است -- توسط دولت به کلی‌ متوقف شده است و زحمات آنها "هدر رفته است." این گفتگو را سازمان امنیت ملی‌ آمریکاNSA شنود کرده بود. بنا بر این ادعای نتانیاهو درباره آن برنامه اغراق بود.

دوم، نتانیاهو ادعا نمود که آن برنامه سال‌های دور در حقیقت هیچگاه متوقف نشد، و هنوز نیز ادامه دارد. نه تنها ۱۷سازمان جاسوسی آمریکا در سال ۲۰۰۷اعلام کردند که معتقد هستند برنامه پژوهشی هسته‌ای ایران که میتوانست مورد استفاده نظامی قرار گیرد، در سال ۲۰۰۳متوقف شده است، و همین نتیجه گیری را در سال‌های۲۰۱۱و ۲۰۱۲نیز تکرار کردند، بلکه در گزارش نهایی خوددر ماه دسامبر ۲۰۱۵، که در آن اژانس ختم بررسی‌ برنامه هسته‌ای ایران در سال‌های دور را اعلام نمود، اظهار نمود که معتقد است از سال ۲۰۰۹ایران هیچگونه برنامه انچنانی نداشته است. به علاوه، از زمان امضا ی برجام اژانس ۸بار اعلام نموده استکه ایران به تعهدات خود کاملا وفادار است، و هیچگونه انحرافی از برنامه هسته‌ای غیر نظامی آن برای اهداف نظامی وجود نداشته است. بنا بر این این ادعای نتانیاهو کاملا دروغ است. البته از شخصیت دروغ گو و جنگ طلبی نظیر نتانیاهو انتظاری بیشتر از این نمی‌رود. این نخست وزیری است که آقایان اوباما و نیکلاس سارکوزی، رئیس جمهور سابق فرانسه، او را دروغگو و غیر قابل تحملاعلام کردند. این شخصی‌ است که حتی راجع به تاریخ ایران باستان و روابط آن با یهودیان بارها وقیحانه دروغگفته است.

یک تضاد مضحک در ادعا‌های نتانیاهو این است که او از یک طرف ادعا دارد که ایران نزدیک به ۳۰سال است که جهان را فریفته است، و با وجود بازرسی‌های شدید اژانس قادر بوده است برنامه خیالی تولید سلاح هسته‌ای خودرا حتی پس از امضاع برجام پنهان کند، و از طرف دیگر همان نظام سیاسی آنقدر ناتوان است که اسرائیل قادر است به راحتی‌ ۵۵،۰۰۰صفحه اسناد و ۱۸۳CD را از کشور خارج کند، و آب هم از آب تکان نخورد.

چرا دروغ و اغراق؟

چرا نتانیاهو بطور آشکار و مضحک دروغ میگوید؟ دستکم سه دلیل برای آن میتوان مطرح نمود. اول، نتانیاهو تلاش می‌کند افکار عمومی‌ جهان را از کشتن مردم بیگناه فلسطین در مرز اسرائیل با نوار غزه منحرف کند. در چند هفته گذشته، هر جمعه مردم فلسطین در مرز به تظاهرات بر ضد محاصره زمینی‌، هوأیی و دریأیی غزه میپردازند که آن سرزمین را به بزرگترین زندان بدون سقف جهان با ۱.۷میلیون ساکن تبدیل نموده است. ارتش و تک تیر اندازان اسرائیل تا بحال۴۵نفر، از جمله دو روزنامه نگار، را کشته ا‌ند، و بیشتر از ۵،۵۰۰نفر را مجروح نموده ا‌ند. به غیر از دولت ترامپ تقریبا دولتی در جهان وجود ندارد که به این جنایت اعتراض نکرده باشد، و سازمان عفو بین المللی خواهان تحریم تسلیحاتیکامل اسرائیل شده است.

دوم، نتانیاهو دارای چهار پرونده فساد میباشد و توسط پلیس اسرائیل تحت بررسی‌ و تحقیق است. با خلق بحران خارجی‌ نتانیاهو همچنین تلاش می‌کند که افکار عمومی‌ در اسرائیل را از این فساد خود منحرف کند.

سوم، نتانیاهو به دنبال جنگ با ایران در سوریه میباشد. اولین قدم برای اینکار حمله به نیرو‌های جمهوری اسلامی در سوریه، و همچنین نیرو‌های مورد حمایت آن در سوریه میباشد، که تا بحال دوبار انجام شده است. قدم بعدی راضی‌ نمودن آقای ترامپ برای خروج آمریکا از برجام میباشد. اگر این مقصود حاصل شد، نتانیاهو به دنبال قدم سوم خود، یعنی‌ حمله همه جانبه به نیرو‌های ایران و نیرو‌های مورد حمایت آن در سوریه خواهد بود، با این امید که آمریکا مجبور شود در حمایت از آن وارد جنگ شود. با وجود آقای ترامپ در کاخ سفید این احتمال اصلا منتفی نیست.

واکنش اپوزیسیون خارج از کشور

به دنبال نمایش مضحک نتانیاهو، که دقیقا شبیه نمایش‌های مضحک علیرضا جعفرزاده، "وزیر خارجه" مریم رجوی درباره برنامه هسته ایران بود، سلطنت طلبان و فرقه مجاهدین، که حال دستکم بطور غیر مستقیم با یکدیگر همکاری نیز دارند، به جشن و پایکوبی پرداختند، چرا که تصور میکنند جنگ با ایران نزدیک است، و اگر چنین فاجعه‌ای اتفاق افتد، از این "نمد" برای آنها "عبأیی" دوخته خواهد شد. روشن است که اگر به فرض سندی از ایران بیرون آورده شده است، با همکاری فرقه مجاهدین بوده است که از نوکری صدام حسین به نوکری اسرائیل، عربستان و نئوکان‌های آمریکا روی آورده ا‌ند. شاه الهی‌ها و "رضا الهی ها" بخاطر این موضوع باید بر خود "ببالند." تکلیف این جماعت روشن است.

کلام پایانی

در طول ۴۰سال گذشته نظام ولایت فقیه انواع و اقسام جنایات را مرتکب شده است، و با به قدرت رساندن محمود احمدی‌نژاد و باز گذاشتن دست سپاه در امور اقتصادی، سیاسی داخلی‌، و سیاست خارجی‌، کشور را در جایگاه بسیار بدی قرار داده است. این نظام همچنین انواع و اقسام موانع را برای آقایان سید محمد خاتمی و حسن روحانی به وجود آورد تا مانع از اصلاح امور شود، و رهبران شریف جنبش سبز، مهندس میر حسین موسوی، آقای مهدی کروبی، و خانم دکتر زهرا رهنورد را بیشتر از ۷سال است که زندانی نموده است. ولی‌ یک دستاورد بزرگ و ملی‌ آقای روحانی توافق برجام بود که هم سایه جنگ از ایران بطور موقت، تا قبل از ظهور آقای ترامپ، از ایران دور نمود، و هم تا حدی از تشنج در منطقه کاست. حال نتانیاهو و ترامپ قصد نابودی این دستاورد را دارند و به دنبال جنگ با کشور هستند. در نتیجه باید دید آنهایی که خودرا ملی‌ گرا میدانند؛ آنهایی که یک شبه به لطف اقوام نزدیک خود "متخصص" برنامه هسته‌ای ایران شدند؛ و آنهایی که "بار‌ها نوشته و گفته بودند،" دربرابر جنگ طلبی نتانیاهو و ترامپ چه واکنشی خواهند داشت.

صفحه فیسبوک نگارنده

https://www.facebook.com/profile.php?id=100007516907764

مطلب قبلی...
مطلب بعدی...


Copyright© 1998 - 2022 Gooya.com - سردبیر خبرنامه: info@gooya.com تبلیغات: advertisement@gooya.com Cookie Policy