Monday, Jun 4, 2018

صفحه نخست » وقتی اردشیر زاهدی برای جمهوری اسلامی دل می سوزاند!؛ ف. م. سخن

72BB7419-CEA2-4E3C-B288-6836A728D741.jpegهمه چیز در سیاست کشور ما تبدیل به تراژدی شده! کمدی الهی دانته از آن رو کمدی نام گرفت چون از دوزخ شیطانی به بهشت الهی و ملاقات خدا می رسد، و تراژدی جمهوری اسلامی بر عکس این مجموعه ی شعر، از بهشت وعده داده شده توسط خمینی ما را یک راست به جهنم خامنه ای می برد!

بازیگران این تئاتر تراژیک، بسیارند. آخرین آن ها که در چند پرده قبل هم بر روی صحنه آمده بود و سعی می کرد با چند سطل آب، جهنم خمینی ساخته را جایی مطلوب و مطبوع نشان دهد اردشیر زاهدی بود.

اردشیر زاهدی را نسل من می شناسند. دولتمردی که به خوشگذرانی و زن بارگی معروف بود. داماد شاه که با او روابط بسیار نزدیک داشت.

به کانال خبرنامه گویا در تلگرام بپیوندید

وقتی به سرنوشت رجال دوران پهلوی از جمله همین اردشیر زاهدی نگاه می کنم، دلایل سقوط نظام پادشاهی را بیش از پیش درک می کنم:

دورتادور شاه را عده ای نوکرصفت گرفته بودند که در عین خم شدن تا سر زانو در مقابل اش، او را «مطلقا» قبول نداشتند!

این طور به نظر می رسد که امثال ما منتقدان نظام سلطنتی، بیشتر به شاه و عملکردش اعتقاد داریم و برای آن ارزش قائلیم تا «اعلی حضرت» گویانی که به روح اعلی حضرت شان می خندند.

اکنون زاهدی به صف اصلاح طلبان حکومتی پیوسته است و حرف های آن ها را در مورد دخالت خارجی و شخم خوردن ایران و پیشرفتِ «خواهران و برادران» ایرانی اش طابق نعل بالنعل «تَکرار» می کند.

کار به جایی رسیده که این افراد که جز برای خوشگذرانی دست به جیب نمی برند، مطلبی به خرج خود در «نیویورک تایمز» منتشر می کند تا به دولت ترامپ بفهماند که مملکت اسلام شیری ست که با دم اش نمی توان بازی کرد!

مترجم مطلب او هم چنان قربان صدقه ی زاهدی می رود که ما اگر نمی دانستیم ایشان کیست، تصور یک قدیس ایران دوست و کسی در حد آرش کمانگیر و رستم دستان از او در ذهن می پروراندیم!

آقای مترجم هم که خود یکی از اساتید دانشگاهی ساکن امریکاست، و درد مردم ایران را در امریکا بهتر از خودِ مردم ایران می فهمد، در ستایش زاهدی چنین می نویسد:
«به گمان نگارنده مهم میهندوستی اصیل اردشیر زاهدی است... نگارنده به آقای زاهدی و میهندوستی بی‌ چون و چرای ایشان درود میفرستد و یادآوری می‌کند که این اولین باری نیست که ایشان چنین مقاله‌هایی‌ در دفاع جانانه از کشور خود منتشر میکنند.»

باید گفت هم آقای زاهدی و هم مترجم مطلب ایشان، آقای سهیمی، زحمت می کشند که چنین مقاله هایی «در دفاع جانانه از کشور خود» منتشر می کنند! فقط حیف که امثال زاهدی ها، موقعی که بر مصدر کار بودند به جای دفاع جانانه از مردم و نشان دادن خرابی ها به «اعلی حضرت»، مشغول خوشگذرانی و عیش و عشرت بودند، و اکنون که دیگر کاره ای نیستند و برای انتشار مطلب شان هم باید پول خرج کنند، با پشت دو تا و مدال های اعطایی «اعلی حضرت فقید» به دفاع جانانه از کشور خود برخاسته اند!

بیهوده نیست که حکومت اسلامی و خاصه اصلاح طلبان نامحترم حکومتی، به خاطر انتشار این مطلب در قالب Advertisment ذوق مرگ شده اند و سر از پا نمی شناسند!

مطلب قبلی...
مطلب بعدی...


Copyright© 1998 - 2022 Gooya.com - Contact: info@gooya.com Ads: advertisement@gooya.com Cookie Policy