Tuesday, Jun 26, 2018

صفحه نخست » حمله شدیداللحن مجاهدین خلق به رضا پهلوی

Maryam_Masoud_Rajavi.jpgدماوند ـ وبسایت سازمان مجاهدین خلق ایران با انتشار یک نوشته به بهانه مصاحبه اخیر شاهزاده رضا پهلوی با شبکه خبری بلومبرگ، به شدت به او حمله کرد.


مجاهدین خلق در این مطلب خود را «چالش اصلی» جمهوری اسلامی و «مبارز دموکراسی و حاکمیت ملی» توصیف کرده و مخالفت شاهزاده رضا پهلوی با این گروه را «دفاع بقایای فاشیسم سلطنتی از فاشیسم دینی» نامیده‌اند.

به کانال خبرنامه گویا در تلگرام بپیوندید


این گروه از دولت دکتر مصدق به عنوان «تنها حکومت دموکراتیک و ملی تاریخ معاصر ایران» یاد کرده و افزوده که «۶۵ سال بعد از کودتای سیاه علیه دکتر مصدق، پسر محمدرضا شاه پهلوی که با شعار مرگ بر شاه میلیون‌ها ایرانی از ایران فرار کرد، درصدد جبران خدمت آخوندهای مرتجع به پدرش بر آمده است.»


مجاهدین خلق همچنین خود را «عامل اصلی» خیزش دی ماه مردم ایران معرفی کرده و همکاری با عراق در جریان جنگ با ایران را هم رد کرده است.


سایت رسمی مجاهدین خلق در مطلب دیگری همچنین نوشته که «بچه شاه، طابق النعل بالنعل مانند پاسداران نظام ادعا می‌کند مردم ایران بین رژیم و مجاهدین، همین رژیم را انتخاب می‌کنند، دیگر بی‌حیایی سلطنتی - آخوندی و اهانت رذیلانه به مردم ایران به تعفن و گندیدگی "البته خمینی" راه می‌برد.»


گفتنی است که شاهزاده رضا پهلوی در موضع گیری‌های اخیر خود مانند مصاحبه‌ای که اخیرا با شبکه بلومبرگ داشت، با انتقاد از ایدئولوژی سازمان مجاهدین خلق ایران از جمله درباره زنان و نیز عملکرد این گروه در همکاری با عراق در جریان جنگ علیه ایران، گفت که مردم ایران بین جمهوری اسلامی و مجاهدین خلق، جمهوری اسلامی را ترجیح می‌دهند.

مطلب قبلی...
مطلب بعدی...


Copyright© 1998 - 2022 Gooya.com - سردبیر خبرنامه: info@gooya.com تبلیغات: advertisement@gooya.com Cookie Policy