عبدالفتاح سلطانی آخرین بار در تاریخ ۱۹ شهریور سال ۹۰ در مقابل دادگاه انقلاب بازداشت شد و تا کنون برای گذراندن ۱۰ سال حبس تعزیری در زندان به سر می‌برد. او در طول دوران زندان بارها خواستار اعاده دادرسی و آزادی مشروط شده اما مقامات حتی به سختی با مرخصی‌های کوتاه مدت او موافقت می‌کنند.

در پی مرگ ناگهانی هما سلطانی، دادستانی با مرخصی عبدالفتاح سلطانی موافقت کرد و ساعاتی پیش او از زندان بیرون به مرخصی آمد.