Saturday, Nov 10, 2018

صفحه نخست » سر پسر8 ساله اش را برید تا برای موتورش قربانی کند!

ghatel_110918.jpgحوادث رکنا: مرد تهرانی سر پسرش را برید تا برای موتورش قربانی کند! این مرد به 10 سال زندان محکوم شد.

مردی با پلیس تماس گرفت و ادعا کرد بچه اش را دزدیده اند . وقتی این مرد بازجویی شد گفت:من با چند جوان دعوا کردم و آنها را با چاقو زدم آن مردان بچه ام را ربودند.

با این ادعاها پلیس به تحقیقات میدانی دست زد و پی برد این مرد دروغ می گوید و اصلا در جایی که ادعا می کند درگیری ای رخ نداده است.

عمه کودک در این مرحله رازگشایی کرد و /فت برادرش شیشه ای بوده و زنش را طلاق داده است و نمی داند برادرش راست می گوید یا خودش کاری کرده است.

ساعتی بعد جنازه کودک که سرش با چاقو بریده شده بود پیدا شد و قاتل که کسی جز پدرش بود اعتراف کرد بچه 8 ساله اش را برای موتورش قربانی کرده است.

پرونده این قتل هولناک پس از کارشناسی پلیس به دادگاه کیفری استان تهران ارجاع داده شد و قاتل به تحمل 10 سال زندان محکوم شد.

طبق قانون پدر در صورت قتل فرزند قصاص نمی شود و تنها باید تا 10 سال در زندان بماند.Copyright© 1998 - 2020 Gooya.com - Contact: info@gooya.com Ads: advertisement@gooya.com