Thursday, Jan 24, 2019

صفحه نخست » تجمع اعتراضی معلمان در چندین شهر ایران

moaleman.jpgگروهی از معلمان امروز در اصفهان، خرم آباد، کرمانشاه، اردبیل و استان البرز در مقابل اداره آموزش و پرورش تجمع کردند.

به گزارش کانال صنفی معلمان، معترضان در اعتراض به بازداشت معلمان، گرانی و تورم تجمع کرده و شعار می‌دادند.

جنبش معلمان ایران در سال‌های اخیر بارها تجمعات بزرگ همزمان در شهرهای مختلف را ترتیب داده است.

معلمان همچنین خواهان توقف روند خصوصی‌سازی آموزش در ایران هستند. این افراد می‌گویند با خصوصی‌سازی مدارس و گرفتن شهریه، حق قانونی تحصیل رایگان زیرپا گذاشته می‌شود.

چندین نفر از چهره‌های فعال در جنبش معلمان، مثل محمد حبیبی، محمود بهشتی و اسماعیل عبدی برای فعالیت‌های صنفی‌شان به زندان محکوم شده‌اند.

فعالیت اتحادیه و سندیکاهای صنفی مستقل در ایران با برخوردهای شدید قضایی و امنیتی همراه بوده است.Copyright© 1998 - 2022 Gooya.com - سردبیر خبرنامه: info@gooya.com تبلیغات: advertisement@gooya.com Cookie Policy