Monday, Jan 28, 2019

صفحه نخست » شکایت یک فروشگاه زنجیره‌ای علیه حجاب فروشنده خود

hijab_012819.jpgدویچه وله - حجاب زنان مسلمان در محل کار همیشه محل جدل در کشورهای اروپایی بوده و گاه حساسیت‌برانگیز شده است. اما آیا فروشگاه‌ها نیز مجازند از استخدام زنان محجبه سر باز زنند؟ کارفرمایی از فروشنده باحجابش به دادگاه شکایت کرده است.

آزادی مذهب، یکی از حقوق پایه‌ایست. اما آزادی نحوه اداره اموال شخصی، از جمله شرکت یا فروشگاه برای صاحب مال نیز جزیی از حقوق پایه‌ است. از هفته گذشته دادگاه کار فدرال در شهر ارفورت در شرق آلمان درگیر بررسی موردی است در میانه این دو "حق".

مدیر یک فروشگاه زنجیره‌ای به فروشنده زن مسلمان‌اش دستور داده که از این پس با روسری سر کار حاضر نشود. این زن ترک‌تبار از سال ۲۰۰۲ در یکی از شاخه‌های این فروشگاه در شهر نورنبرگ شده مشغول به کار بوده است. او در ابتدا حجاب نداشته است. اما در سال ۲۰۱۶ و پس از مرخصی زایمان با حجاب به سرکارش بازگشته است.

کارفرما از او خواسته است هنگام حضور سر کار از استفاده از هر نشانه‌ای که از وابستگی مذهبی یا سیاسی حکایت داشته باشد، پرهیز کند. فروشگاه یاد شده به او مقررات پوشش در آنجا را یادآور شده که می‌گوید هرگونه حجاب و پوشاندن موها برای کارکنانی که با مشتریان تماس دارند، ممنوع است.

فروشنده مسلمان این فروشگاه اما این را نشانه تبعیض دانسته و به دادگاه کار شهر نورنبرگ شکایت برده است. دادگاه این شهر در سال ۲۰۱۷ به نفع این زن رای داد و کارفرما را محکوم به پرداخت حقوق معوقه زن مسلمان کرد. اعتراض این فروشگاه زنجیره‌ای به رای دادگاه نورنبرگ به جایی نرسید. دادگاه ایالتی نورنبرگ نیز رای دادگاه کار را تایید کرد و گفت که مقررات فروشگاه یاد شده، غیرقانونی است.

این در حالی است که دیوان عالی اتحادیه اروپا در دو مورد در گذشته خلاف این رای داده است. این دیوان در مارس ۲۰۱۷ رای داد که شرکت‌ها حق دارند در مقررات داخلی خود بر عدم استفاده از نشانه‌‌های تعلق مذهبی و جهان‌بینی کارکنان در تماس با مشتریان تاکید کنند. فروشگاه زنجیره‌ای ارفورت نیز به اتکای همین موارد به رای دادگاه کار و دادگاه ایالتی نورنبرگ اعتراض کرده است. اما دادگاه ایالتی گفته است که در این مورد خاص نمی‌توان به رای دیوان عالی اتحادیه اروپا استناد کرد. زیرا رای دیوان یاد شده برای خدماتی صدق می‌کند که به طور خاص به حسن نیت و تفاهم مشتریان خود وابسته‌اند و در صورت عدم رعایت نکات لازم در این زمینه دچار خسارت می‌شوند.

قاضی‌های دادگاه ایالتی نورنبرگ استدلال کرده‌اند که در مورد خاص این فروشگاه هیچ نشانه‌ای دال بر تاثیر حجاب فروشنده بر میزان خرید مشتریان و احتمال ضرر و زیان فروشگاه وجود ندارد، زیرا از این فروشگاه‌ها مشتریان مختلف با انواع مذاهب و ملیت و سلیقه خرید می‌کنند. آنها هم‌چنین گفته‌اند که زنان مسلمان محجبه به تصویر معمولی کوچه و خیابان در آلمان تعلق دارند. از این گذشته تماس مشتریان و فروشنده‌ها در این فروشگاه زنجیره‌ای تقریبا کم است چون فروشگاه عمدتا به شکل سلف سرویس اداره می‌شود.

حالا باید دید دادگاه کار فدرال آلمان به نفع کدامیک رای می‌دهد.Copyright© 1998 - 2021 Gooya.com - Contact: info@gooya.com Ads: advertisement@gooya.com Cookie Policy