Thursday, Jan 31, 2019

صفحه نخست » محمدرضا زائری: تک‌خوانی زن مهم‌تر است یا ظلم قاضی؟ + فیلم

zaeiri_013119.jpgمحمدرضا زائری، روحانی و فعال سیاسی به حاشیه‌های ایجاد شده در مورد تک خوانی یک زن در افتتاحیه جشنواره فیلم فجر واکنش نشان داد.
«این شیوه عجیب اسلامیت و دینداری را چه کسی به ما آموخته که برای تک خوانی زن یا حضور بانوان در ورزشگاه یا دست دادن یک زن بازیگر با داور جشنواره خارجی زمین و آسمان را به هم می‌دوزیم ولی در برابر ربا و رشوه و دزدی و فساد و ظلم قاضی و شکنجه زندانبان صدایمان در نمی‌آید؟»
روز گذشته در جریان افتتاحیه جشنواره فیلم فجر، گروهی از زنان خوانندگی کرده بودند که این ماجرا باعث انتقاد شدید اصولگرایان قرار گرفته بود.
166149_541.jpg
خوانندگی زنان در افتتاحیه جشنواره فیلم فجر:


Copyright© 1998 - 2021 Gooya.com - Contact: info@gooya.com Ads: advertisement@gooya.com Cookie Policy