Tuesday, Apr 23, 2019

صفحه نخست » پاسخِ ملت ایران به فرمانده‌ی سپاه و پیام به ارتش، امیرحسین لادن

AmirHossein_Ladan.jpgآنهائی که ملت را، ناآگاه و وابسته به بیگانه می‌دانند، نادان و دشمن ایران و ایرانی هستند. این دقیقن (دقیقاً) برداشتی است که اکثریت ملت ایران از شما سرداران و سردمداران سپاه دارد، و شما را نادان و وابسته به بیگانگان می‌داند.

اگر نادان نبودید، در پشتیبانی از حکومتِ دروغگو، فاسد و چپاولگری که حقوق هم میهنان مان را بطور روزمره پایمال می‌کند، دفاع نمی‌کردید. اگر ناآگاه نبودید، حضور شبه نظامیان بیگانه در میهن مان، مانند بقیه‌ی ایرانیان برایتان قابل قبول و تحمل نبود. اینکه تصور می‌کنید از حضورِ آمریکائی و اروپائی باید ترسید ولی حضور عراقی‌ها اشکالی ندارد، هم، نشانه‌ی وابستگی‌تان به بیگانه است؛ و هم، نشانه نادانی و ناآگاهی و بی وطنی‌تان می‌باشد. اگر وابسته به بیگانگان نبودید، این امکان را بررسی می‌کردید که حضور شبه نظامیان عراقی و لبنانی و افغانی، به آسانی می‌تواند راه را برای حضور مزدورانِ جدائی طلبِ عرب، کرد و لُر و بلوچ باز کند.

شما، یا با ملت ایران نیستید، و یا آنقدر بی لیاقت و بی کفایت هستید که پس از چهار دهه استفاده از حقوق و مزایایِ فراوان، بجای برنامه ریزی و آمادگی برای یاری به مردم؛ جز مفت خوری و هارت و پورت کاری از دستتان ساخته نیست. اکنون بجای کمک به آسیب دیدگان، شبه نظامیان آدمکش را میآورید که صدای اعتراض ملت را خاموش کنید!
شما با ملت ایران نیستید، زیرا اربابانتان شما را در مقابل آنها قرارتان داده‌اند! وگرنه چگونه می‌توانید از رژیمی دفاع کنید که دست اندرکارانش در کاخ هایِ آنچنانی در ناز و نعمت غوطه ورند، و زندگیِ سلطنتی و یزیدی می‌کنند؛ در حالی که خانواده‌ی یک کارگر، کارمند، و یا معلم، حتی نمی‌تواند سه وعده خوراک سر سفره‌ی خانواده‌اش بگذارد و دو اطاق برای شش سر عایله‌اش تهیه کند که شرمسار و سرشکسته نشود.

شما چنانچه دشمن نبودید، چگونه می‌توانستید از کسانیکه در کاخ‌های ییلاقی، قشلاقی در داخل و خارجِ کشور زندگی می‌کنند و فرزندانشان در کافه‌ها و کاباره‌ها و قمارخانه هایِ کشورهای غربی جولان می‌دهند، در مقابل فقر و گرسنگی و درماندگی ایرانیان دفاع کنید و خم به ابرویتان نیاورید!؟ پس اون مردانگی و لوتی گری ایرانی چه شد و کجاست؟!

همه مان می‌دانیم، ایران یکی از کشورهای ثروتمند جهان است و می‌تواند از همه‌ی فرزندانش به نحو احسنت نگهداری کند؛ پس چرا ملت ایران، در فقر و درماندگی غوطه ور می‌باشد؟ پاسخ در حکومت هایِ خداسالار و دیکتاتوری و فردی است. و در حالِ حاضر، در حکومتی است که با دروغ و "تقیه" و عوامفریبی، سوار کار شد. آیا وظیفه‌ی سپاه پاسداران، پاسداری از دزدی و چپاولگری است؟ پاسداری از کلاهبرداری و پایمال کردن حقوق میلیون‌ها ایرانی است؟ و پاسداری از "ملاخور" کردنِ پس انداز بیوه زنان و بازنشستگیِ سالخوردگان میهنمان، می‌باشد؟

ایران و تمام ثروت‌های طبیعی و ملی کشور، و همه‌ی داده‌هایش، متعلق به تک تک ملت ایران است. چنانچه شما دشمن نبودید، نمی‌توانستید طی چهار دهه‌ی گذشته، اعتراضات به حقِ هم میهنانتان را با سرکوب و شکنجه و تجاوز و کشتار پاسخ بدهید؟ سر خودتان را کلاه نگذارید! واژه یِ پاسداران انقلاب، یک کلاه بزرگی است که بر سر شما گذاشته‌اند. رژیم، شما را اجیر و موظف از نگهبانیِ اجحاف‌ها و دزدی‌ها و چپاولگری‌هایشان کرده‌اند؟! البته منظورم شما پاسداران هستید، نه آن کسانی که با درجات سرتیپ و سرلشگر بر شما سوار شده‌اند! آنها مانند بقیه‌ی چپاولگران رژیم، سرهایشان تویِ یک آخور است. فرمانده‌های سپاه، که نور الی نورند؛ زیرا، هم از توبره میخورد و هم از آخور!؟

واژه‌ی "پاسداران انقلاب"، یک دروغ بزرگ است؟ برای اینکه شما پاسدارِ انقلاب نیستید؛ پاسدارِ یک مشت دزدِ فاسد و چپاولگر هستید! پاسدارِ کلاهبردارنی هستید که حق میلیون‌ها ایرانی را پایمال می‌کنند. آیا شما در حضور همسر و فرزندانتان، فامیل و دوستانتان، و ملت ایران، خجالت نمی‌کشید؟ شرم نمی‌کنید، که مدافع حق خوری و اجحاف یک مشت دزدِ بی وطن هستید! شما پاسدارانِ حق نیستید، پاسدارانِ باطلید!
ولی نگران نباشید، برعکس تصورتان، برای از حلق آویزان کردنتان، تیرهای چراغ برق نامگذاری نشده، و چوبه هایِ دار بر پا نگردیده است. زیرا ملت ایران آنقدر بزرگوار و با گذشت و بخشنده است که حاضر است، آنهائی را که در بین شما، از اعمال گذشته خود پشیمانند، از مردم طلب پوزش می‌کنند و به ملت می‌پیوندند، را با آغوش باز بپذیرد. آماده است، خروجتان از جبهه‌ی پلیدی‌ها، شیطان مداری و عوامفریبی، را شاد باش بگوید. و ورودتان به جبهه‌ی پاکی، انسان مداری و راستی و درستی، را جشن بگیرد. ولی به شرط آنکه "پس از مرگ سهراب" نباشد؛ یعنی باید پیش از فروپاشی رژیم ضد انسانی و ضد ایرانیِ فقاهتی به ملت بپیوندید.

چنانچه در بین شما کسانی وجود دارند که در این توهم هستند که "ملاها" نماینده‌ی پیامبر هستند!؟ این توهم شما از روی خلوص نیت و خوش باوری شماست. ولی باید بدانید که نماینده پیامبر هیچگاه در کاخ‌های آنچنانی مانند یزید و طاغوت زندگی نمی‌کند! جانشین امام، حسابهای پس انداز کارگران و بیوه زنان و بازنشستگان را نمی‌دزدد!؟

خطاب به فرماندهان سپاه، برای آگاهی‌تان، رژیم در حالِ فروپاشی است. باید تکلیف خودتانرا مشخص کنید؟ پاسدار حکومت هستید یا همراه ملت؟

چنانچه پاسدار حکومت هستید، باید بدانید که تا اعماق جهنم دنبالتان خواهیم کرد، نه تنها آنچه دزدیده‌اید از حلقومتان بیرون می‌کشیم، بلکه تردید نداشته باشید که شما و همراهانتان را به سزای اعمالتان می‌رسانیم.

چنانچه همراه ملت هستید - گام نخست، یاری رسانی به آسیب دیدگانان سیل می‌باشند. باید با تمام نیرو، با در دست داشتن امکانات و تجهیزات لازم، به طور کامل و گسترده، به این هم میهنانِ مصیبت دیده، یاری رسانی شود. سپس، برای جبران خسارات و دوباره سازی مناطق، باید با برنامه هایِ مشخص و زمان بندی شده، دست به کار شده، نشان بدهید که هم توانائی یاری رسانی را دارید و هم با مردم ایران همگام هستید.

گام بعدی در پروسه یِ باید "تکلیف خودتان را مشخص کنید"، می‌باشد. در کدام جبهه قرار دارید؟

آیا با خواسته‌های مردم و نیازهای جامعه همراه هستید؟ یا نوکر بی اراده‌ی رژیم فاسدِ چپاولگر می‌باشید؟ جبهه‌ی مردم، یا جبهه یِ ضد مردم؟ شما با یک انتخابِ سرنوشت ساز روبرو هستید؟

پیام به ارتش

برادران ارتشی، خوشبختانه، دست‌های شما، به خون هم میهنانتان آلوده نیست. در ضمنی که سقوط رژیم شاه، برای ارتش یک ضربه‌ی شدید بود، ولی وحشتِ حکومت اسلامی از کودتا، این شانس را برایتان رغم زد که وسیله‌ی سرکوب هم میهنانتان نباشید! رژیم اسلامگرا برای بقای خود، نیاز داشت ارتش را کنار گود، و محدود نگهدارد. از اینرو، ارتش موظف پاسداری از استقلال و تمامیت ارضی کشور شد. برعکس سپاه که وظیفه‌اش، پاسداری از نظام گردید.

در آستانه‌ی روز ارتش، آخوند خامنه‌ای، در دیدار با فرماندهان: ارتش امروز را متدین تر و کارآمد تر از همیشه خواند. او مانند خمینی دروغ می‌گوید "تقیه" می‌کند، نعل را وارونه می‌زند، تا خرش از پُل بگذرد! ارتش باید به حفظ مرزهای کشور و تمامیت ارضی متدین باشد؛ باید به حفاظت از حقوق ملت در مقابلِ سیستم جهل و جنایت متئین و کارآمد باشد. نه در برابر رژیم دروغگو، فاسد و ضد ایرانی ملاها؟!

مردم ایران، سپاه پاسدارن را، سگ‌های هارِ نظام می‌دانند. زیرا سپاه طی چهار دهه‌ی گذشته، مأمور سرکوب و ضرب و شتم مردم بیگناه و حق طلب میهنمان بوده است. از اینرو مورد تنفر و انزجار مردم می‌باشد. در عوض شما ارتشیان، از احترام ویژه و پایگاه مردمی، برخوردار هستید. پیام ملت ایران به ارتش اینستکه اغفال نشوید، و گولِ دسته بندی‌های جدید نظام را نخورید، و خودتان را آلوده نسازید. به ویژه که اکنون نظام در حال فروپاشی است.

برای نخستین بار در میهنمان، شما ارتشیان این شانس را دارید که یک "ارتش ملی" باشید. ارتش می‌تواند و باید با وظائف مشخص و مسئولیت شفاف، کاملن مستقل و ملی باشد؛ نه ارتش شخصی، مانند زمان پهلوی و یا فرقه‌ای (اسلامی). در کشورهای پیشرفته، ارتش مسئول نگهبانی از مرزها، تمامیت ارضی و استقلال کشور، و نگهداری از قانون اساسی است. برای مثال، کمال آتاترک، همین روش را در ترکیه پیاده کرد. ارتش ترکیه چندین بار در مواقع ضروری، کودتا کرد، حکومت یاغی را کنار گذاشت، و پس از برقراری مقررات، حکومت غیرنظامی به وسیله‌ی مردم جایگزین آنان گردید.

امروز چشم‌های هم میهنانتان به بازویِ توانمند و باورِ حق طلبِ شماست. وظیفه‌ی سربازی حکم می‌کند، که نگذارید، ایران متلاشی شود؛ وجدانِ ایرانی‌تان ندا می‌دهد که اجازه ندهید، گمراهان و مزدوران بیگانه در میهن‌تان رخنه کرده، آنرا تکه تکه نمایند. و خدای نکرده، بار دیگر یک حکومت وابسته، با ظاهر ایرانی بر همه مان سوار کنند. ایران مان به فرزندان شریف و شجاع خود نیاز دارد. ملت ایران با شماست.

امیرحسین لادن
اردیبهشت ۱۳۹۸
ahladan@outlook.comCopyright© 1998 - 2021 Gooya.com - Contact: info@gooya.com Ads: advertisement@gooya.com Cookie Policy