Monday, Jun 10, 2019

صفحه نخست » چلوخوری فرزند و داماد وزیر نیرو

رضا اردکانیان (وزیر نیرو) : چینی‌ها با یک وعده غذا هم سیرند. ما زیاد می‌خوریم و می‌پوشیم.

در تصویر، عطیه اردکانیان (دختر رضا اردکانیان) و همسرش را در جریان سفری به ایران می‌بینید. این دو در لندن زندگی می‌کنند و آمده اند ایران یک وعده غذا بخورند و بروند!

51973.jpg

چینی‌ها چند وعده غذا می‌خورند؟ چه ملت پیگیری داریم ما!Copyright© 1998 - 2019 Gooya.com - Contact: info@gooya.com Ads: advertisement@gooya.com