Tuesday, Jun 11, 2019

صفحه نخست » بعد از تصویر چلوخوری دخترش، شکم بزرگ وزیر نیرو هم خبرساز شد

همانطور که مشاهده می کنید ایشون بخاطر مصرف یک وعده غذایی در روز، شکمشان به کمرشان چسبیده، دخترشون هم در انگلستان از اونجا با مردم همدردی میکنند ، الهی ..... در ضمن پیراهن گشادتر بپوشید دکمه ها راحت بسته می شوند!

664646.jpgCopyright© 1998 - 2020 Gooya.com - Contact: info@gooya.com Ads: advertisement@gooya.com