Sunday, Jun 16, 2019

صفحه نخست » روایت بهمن کلباسی خبرنگار بی‌بی‌سی‌ از پارتی کردنش با همجنسگرایان در تهران

بهمن کلباسی،خبرنگار بی‌بی‌سی‌ فارسی، خرداد۸۵: قوانین ایران درباره همجنسگراها روی کاغذ شدید هستند ولی اجرا نمی‌شوند. من خودم در یک پارتی همجنسگراها بودم در تهران،در عمل همه‌چیز مثل اینجا بود، فقط پشت درهای بسته بله ۲مرد اجازه ندارند در خیابان هم را ببوسند، اما در اردن هم اجازه ندارند... (انگار دارید به آقای ظریف گوش می کنید که دارند کثافتکاری های جمهوری اسلامی را توجیه میکنند!)
پر بیننده ترین هاCopyright© 1998 - 2019 Gooya.com - Contact: info@gooya.com Ads: advertisement@gooya.com