Monday, Jul 15, 2019

صفحه نخست » اسم این خانم مهربانو جمشیدی است

مهربانو جمشیدی به غیر از بهایی بودن، جرم های دیگری هم دارد! زمین دانشگاه ساری را این خانم اهدا کرده است! زمین اداره انتقال خون در گوهر دشت کرج را هم همین خانم اهدا کرده است!
حالا در سر پیری، به همراه چندین سالمند و معلول دیگر که جرم آنها هم‌ بهایی بودن است، از خانه سالمندانی که خود آنها هزینه اش را جمع آوری کرده اند، دارند بیرون انداخته می شوند. احتمالا زمین این خانه را مرغوب تشخیص داده اند.

5957.jpg

تلاشی دوباره برای پلمب خانه سالمندان بهایی در گلشهر کرج و انتقال آنها در یک اقدام غیرانسانی

ایران کارگر - روز چهارشنبه ۱۲تیر ۹۸ در ادامه فشار و اذیت جامعه بهاییان، ماموران اداره اماکن و کارکنان سازمان بهزیستی کرج با حضور مجدد در محل خانه سالمندان بهایی سعی در بیرون کردن سالمندان بی پناه و پلمب محل را داشتند. گفته می شود علیرغم اینکه مسئولین سازمان بهزیستی حکم دادستانی کرج را نیز به همراه داشتند که به دلیل خودداری سالمندان از انتقال موفق به انجام این عمل نشدند.

99999.jpgیادآوری می شود، در تاریخ پنجشنبه ۶ تیر ۹۸ نیز این ماموران با حضور در مرکز نگهداری سالمندان در گلشهر کرج که متعلق به بهاییان است سعی در خارج کردن سالمندان و پلمپ محل داشتند که به دلیل عدم خروج سالمندان و پرسنل، به زمان دیگری موکول کردند اما در تاریخ چهارشنبه ۱۲ تیرماه این ماموران مجددا با در دست داشتن حکم دادستانی این شهر در محل حضور یافته و دوباره سعی در انتقال سالمندان بهایی و پلمب این محل را داشتند که این سالمندان حاضر به جابجایی از این کاشانه چندین ساله خود نشدند.

سالمندان ساکن در این مرکز که سالهاست در این محل نگهداری می شوند درهنگام یورش ماموران حکومتی دست نوشته هایی در دست داشتند که بر روی آنها نوشته شده بود:

«به آزار و اذیت سالمندان بهایی در ایران(کرج) پایان دهید اینجا خانه ماست»

یکی از این سالمندان خانم مهربانو جمشیدی از سالمندان بهایی و خیرخواهی است که زمین دانشگاه ساری و زمین مدیریت انتقال خون گوهردشت کرج از اهدایی‌های ایشان می‌باشد که هم اکنون بخاطر بهایی بودن در دوران سالمندی‌اش آسایش و آرامش را از او گرفته‌اند این خانم سالخورده نیز در این عکس خواسته خود را مطرح کرده است.Copyright© 1998 - 2020 Gooya.com - Contact: info@gooya.com Ads: advertisement@gooya.com