Monday, Jul 22, 2019

صفحه نخست » بدبختی ملت یکی دو تا نیست!

khosravi_072119.jpg

بیماری وبا که در ايران پيداشد،
در تبريز نيز كشتار بسيار كرد.
از كوچه‌ها قرآن آويزان کردند تا هر كس از زيرش بگذرد در امان باشد.
در کوچه ها فرش گستردند و نذرها کرده و روضه‌ خوانی‌ها بر پا کردند.
یکروز پسر آیت الله تبریزی را سوار خر کرده، در كوچه‌های تبریز چرخاندند تا مردم دست و دامنش را ببوسند و به وبا گرفتار نشوند!
پسر، خود وبا گرفت ومُرد.
مردم بجای اینکه به عقایدخود شک کنند، گفتند: «آقا بلا را بتن فرزند خود پذيرفت، تا ما را نجات دهد»!
و به باورشان به خاندان آیت الله تبریزی صدها بار افزوده شد!»

احمد کسروی
زندگانی منCopyright© 1998 - 2019 Gooya.com - Contact: info@gooya.com Ads: advertisement@gooya.com