Monday, Aug 12, 2019

صفحه نخست » لطفا یکی توضیح دهد داستان بیانیه های جعلی چیست! آرش فضیلت

Arash_Fazilat.jpgبیانیه ای انتشار می یابد در قالب حمایت از بیانیه ۱۴ نفر که اسامی ۱۴ آهنگساز در آن دیده می شود. پس از انتشار بیانیه حمایتی در سایت های خبری مختلف، آقای شاهین نجفی در کانال تلگرامی خود حمایت از این بیانیه را تکذیب می نماید.

پس از آن ظاهرا بیانیه حمایتی دیگری منتشر شده است که نام خانم شیرین عبادی در آن وجود دارد و ایشان هم در اطلاعیه ای که در سایت خیرگر انتشار داده اند، حمایت از چنین بیانیه ای را تکذیب کرده اند.

فرد یا افرادی که دست اندر کار تهیه این بیانیه ها بوده اند بایستی با قبول مسئولیت، واقعیت ها را به طور شفاف برای افکار عمومی توضیح دهند.

ساده ترین نکته ای که برای جمع آوری امضا و جلب حمایت از یک بیانیه وجود دارد این است که ، ایمیلی از طرف تهیه کنندگان یک بیانیه، به همراه متن بیانیه برای افراد ارسال می شود، و آن ها در پاسخ یا اعلام حمایت می کنند یا نمی کنند. فکر نمی کنم این امر موضوع چندان پیچیده ای باشد!

سکوت راه حل نیست! سکوت در این موارد نه تنها کمکی به فعالین داخل کشور نمی کند، بلکه موجب دامن زدن به بی اعتمادی و ایجاد فضای یأس در جامعه می شود.

نکته بعدی در مورد عدد ۱۴ است! آیا شرط مقدس حمایت از فعالین داخل کشور عدد ۱۴ می باشد! اگر ۱۳ و ۱۵ باشد باطل، مکروه یا مستحب است!؟Copyright© 1998 - 2020 Gooya.com - Contact: info@gooya.com Ads: advertisement@gooya.com