Thursday, Aug 15, 2019

صفحه نخست » سوال مسیح علی‌نژاد از مجری بی بی سی فارسی و ایران اینترنشنال

masih_081419.jpgمسیح علی‌نژاد - هم مجری بی بی سی فارسی و هم مجری ایران اینترنشنال بعد از انتشار ویدیوی غضنفرآبادی رییس دادگاه انقلاب که گفته بود ارسال ویدیو به مسیح علی نژاد جرم است پرسیدند، آیا از این پس ادامه کمپین چهارشنبه های سفید اخلاقی است ؟ آیا اخلاقی این نیست که مسیح کارش را متوقف کند و دیگر فیلمی از اعتراضات زنان منتشر نکند....

از آن روز تا کنون تعداد ویدیوهای ارسالی زنان و مردان بیشتر شده و من هم از اکثر آنها دوباره و چندین باره می پرسم که آیا از حکم رییس دادگاه انقلاب تهران خبر دارند.

برخی از آنان در فیلم هایی که می فرستند هم به دادستان تهران هم به زنانی که احکام طولانی زندان دریافت کرده اشاره می کنند و با این همه تاکید می کنند که «ساکت نمی مانیم»...حتی ویدیوهایی که می آید نشان می دهد که زنان از ماموران گشت ارشاد و آمران به معروف با شجاعت بیشتری فیلم گرفته و از حق شان دفاع می کنند.

دیروز یک زن از زنی دیگر که مورد حمله کلامی یک امر به معروف قرار گرفته بود فیلم تهیه کرده بود و وقتی فیلم را منتشر کردم عده ای نوشتند این زن دارد مقاومت می کند چه نیازی دارد که کسی دیگر فیلم بگیرد و برای مسیح بفرستد، دقایقی بود خود همان زنی که مورد حمله قرار گرفته بود فیلمش را فرستاد و این یعنی درست همان لحظه که دیگری از او فیلم می گرفت خودش هم آگانه از مقاومتش در برابر پلیس فیلم تهیه می کرد اگر چه با بغض حرف می زد اما قوی ومحکم از حقش در برابر یک قانون واپسگرا دفاع می کرد.

در چنین شرایطی آیا اخلاقی است وقتی زنان داخل ایران تصمیم به تسلیم شدن ندارند من کمپین چهارشنبه های سفید و دوربین ما اسلحه ما را متوقف کنم؟Copyright© 1998 - 2024 Gooya.com - سردبیر خبرنامه: info@gooya.com تبلیغات: advertisement@gooya.com Cookie Policy