Saturday, Oct 12, 2019

صفحه نخست » تحلیل بنی‌صدر: موضع بی‌سابقه ترامپ، حمله نظامی ترکیه، و راه حل منطقه

banisadr_101219.jpgبنی صدر: ایران می باید حامی کردها در هر کجای جهان با شد

از کرد، عرب، ترک، فارس و...حقوق خویش را بشناسید و به این حقوق عمل کنید، دشمنی را با دوستی جانشین کنید تا به جنگ و استبداد در منطقه پایان بدهید، ایرانیان می باید از این وضعیتی که دارند، خو کردن به استبداد و اعتیاد به اطاعت از اوامر و نواهی قدرت رها بشوند و شهروند بشوند.Copyright© 1998 - 2020 Gooya.com - Contact: info@gooya.com Ads: advertisement@gooya.com