Saturday, Oct 12, 2019

صفحه نخست » زدوخورد رئیس هیئت مدیره مترو با کارمند معترض

تعدادی از کارمندان مترو تهران در اعتراض به تغییر وضعیت استخدامی خود امروز دست به تجمع زده‌اند که در این تجمع محمد نعیمی‌پور رئیس هیئت مدیره شرکت مترو با یکی کارمندان معترض درگیری فیزیکی پیدا کرد. تصاویر ثبت شده از این زد و خورد را می‌بینید.Copyright© 1998 - 2020 Gooya.com - Contact: info@gooya.com Ads: advertisement@gooya.com