Wednesday, Nov 6, 2019

صفحه نخست » راننده تاکسی ایرانی ۷۰ هزار یورو توریست‌ لهستانی را به صاحبش برگرداند

دبیر بازنشسته تهرانی که به رانندگی تاکسی مشغول است چند روز پیش پس از اینکه دو مسافر لهستانی را به مقصد می رساند متوجه می شود کیف آنها در خودرو جامانده و حاوی 70 هزار یورو پول نقد است که پس از پیگیری های فراوان بعد از 4 روز موفق می شود پول را به صاحبانش برساند. زیباترین قسمت ویدئو گریه همزمان زوج لهستانی و پیرمرد قهرمان داستان است. خانم لهستانی که باردار بود گفت این هدیه خداوند است.Copyright© 1998 - 2020 Gooya.com - Contact: info@gooya.com Ads: advertisement@gooya.com