Monday, Nov 18, 2019

صفحه نخست » پرسشی از دبیرکل سازمان ملل: آیا حکومتِ اسلامیِ ایران، شایسته عضویت در سازمان ملل است؟ کورش گلنام

Antonio_Guterres.jpg آقای دبیر کل، براستی معنایِ عضویت در سازمانِ مللِ متحد چیست؟

آیا یک کشور عضو سازمانِ ملل، که شوربختانه اینک به سازمان پنج دولت دارای حقِ وتو تنزل یافته است، می‌تواند همه تعهدهایِ یک عضو این سازمان را زیر پا نهاده، به شکلی آشکار و رسمی، حکومتی خودکامه، تروریست، تروریست پرور، متجاوز به کشورهایِ منطقه، گرونگانگیر، راهزنِ دریایی، قاچاقچی، آلوده به بزرگترین پول شویی‌ها در سطح جهان، پنهان کار و ریا کار و... باشد و همچنان عضو این سازمان شمرده شود؟ آیا حکومتی فاسدکه با هزینه کردن میلیاردها دلار از سرمایه‌های کشور خود به ناداریِ مردم و نابسامانی هایِ درد آورِ اجتماعی در کشورِ خود دامن زده؛ اعتراض‌های مسالمت جویانه مردم را به خاک و خون می‌کشد؛ در سیاستِ کشورهایِ همجوار و در منطقه دخالت کرده و با تشکیل گروه‌های وابسته به خود و ایجاد آشوب و درگیری‌های نیابتی، شبیه آنچه که امروز در عراق و یمن شاهد هستیم، به نابسامانی و کشتار در این کشورها دست زده؛ برای پیش برد سیاست هایِ ویرانگر خود با پنهان کاری در راه تولید بمب اتم کوشش کرده است و... می‌تواند همچنان عضو سازمان ملل باشد؟

جناب دبیر کلِ سازمانِ ملل!

آیا پرسش‌های من، پرسش هایی دشوار است؟ آیا فهم این داده‌ها و پرسش‌ها پیچیده است؟ آیا به اندازه بسنده سندِ غیر قابل تردید در باره تبهکاری هایِ حکومت اسلامیِ ایران در دست نیست؟ آیا من به عنوان شهروند در این جهانِ پهنآور و پُر آشوب، حق چنین پرسش هایِ ساده و گرفتنِ پاسخ از شما را ندارم؟ آیا ایرانیان ستم کشیده نباید از سازمان ملل پرسش کنند: پس شما چکاره‌اید و وظیفه شما چیست؟

از شمابه عنوانِ دبیر کلِ سازمانِ ملل که مسئولیت پاسداری و اجرایِ پیمان نامه هایِ سازمانِ ملل و بررسیِ رفتارِ کشورهای گوناگونِ عضو در برابر تعهده‌های خود به این پیمان نامه‌ها را بر عهده دارید، درخواست پاسخ دارم. از شما پاسخ می‌خواهم که چرا حکومتی که حقوق انسانیِ شهروندانِ خود و کشورهایِ همجوار و منطقه را به رسمیت نمی‌شناسد، علیه همه پیمان نامه هایِ سازمانِ ملل رفتار کرده و همه اصول انسانی و تمدن را به سخره گرفته است، می‌باید عضو سازمان ملل باشد؟ آیا این لکه سیاهی در تاریخِ سازمان ملل نخواهد بود؟ از شما می‌پرسم که آیا عضویتِ چنین حکومتِ تبهکار، ضد تمدن و انسانیت در سازمان ملل، آسیب فراوانی به اعتبارِسازمانِ ملل وارد نیاورده است؟ آیا چشم پوشی سازمان ملل به رفتارهای ضد انسانیِ حکومتِ اسلامی ایران و عدم برخوردهایِ قاطعانه در برابر چنین حکومتی، زمینه وجود پیدایش "هیتلرهایی" دیگر و فاجعه جنگ جهانی دوم را فراهم نمی‌کند؟

شایسته عضویت در سازمانِ ملل نیست

من به عنوان یک شهروند ایرانی، خواستار اخراج حکومتِ اسلامی ایران، که با ریا کاری خود را "جمهوری" نامیده و هیچ گونه همگونی با ساختارِ جمهوری ندارد، از سازمان ملل هستم تا درسی باشد برای همه رژیم‌های دیکتاتور و ضد انسانی که از مزایایِ عضویت در سازمان ملل نهایتِ استفاده را برده ولی کوشش بسیار در بی اعتبار کردن و به تمسخر کشیدن پیمان نامه هایِ آن دارند. سازمان ملل می‌باید خود را از این پیله حقارت آمیز بیرون کشیده و با گرفتن تصمیمی روشن، استوار و تاریخی، حکومتِ اسلامی ِایران را از سازمانِ ملل اخراج کند.

این حکومت به هیچ روی مردم ایران را نمایندگی نکرده و شایسته عضویت در سازمانِ ملل نیست.

با احترام
کوروش گلنام، سوئد

یاد آوری: این نوشته به آدرسِ پُستِ الکترونیکی سازمان ملل فرستاده شد.

هم میهنانی که با متن این نوشته همخوان هستند، می‌توانند آنرا با امضایِ خود به آدرس الکترونیکی یا فاکس زیر بفرستند.

FN:s generalsekreterare António Guterres
info@unric.org
Tel.: +32 2 788 8484 / Fax: 32 2 788 8485Copyright© 1998 - 2020 Gooya.com - Contact: info@gooya.com Ads: advertisement@gooya.com