Thursday, Dec 5, 2019

صفحه نخست » «اگر بویی از انسانیت و دین برده‌اند، به خاطر جنایاتشان، خودکشی کنند»

ris_120519.jpgمنشه امیر - رادیو اسرائیل

اکنون تردیدی باقی نمانده که مقصر اصلی کشتار مردم ایران در اعتراض های دو هفته اخیر، شخص علی خامنه ای بوده است. اطرافیان او با اظهارات خود تائید می کنند که خامنه ای عامل اصلی سه برابر شدن نرخ بنزین بود. هم او بود که دستور برپایی نهادی را به نام شورای هماهنگی اقتصادی سه قوا صادر کرد و هم او بود که گفت هرتصمیمی این نهاد بگیرد، مورد قبول او خواهد بود. و همین نهاد بود که سه برابر کردن نرخ بنزین را تنها راهکار برای تامین کسری بودجه تشخیص داد و دستور اجرای آن را صادر کرد.

حالا روحانی می تواند ادعا کند که روحش از موعد اجرای این تصمیم خبر نداشت، ولی واقعیت آن است که خامنه ای به آسانی مجلس را نیز دور زد و هنگامی که شماری از نمایندگان مجلس قصد اعتراض داشتند، فورا دستور داد خفقان بگیرند و صدا در گلو خفه کنند.

باز هم، هنگامی که اعتراض های خیابانی آغاز گردید، خامنه ای بود که دستور تیراندازی به سوی مردم را صادر کرد و سپاه پاسداران انجام این جنایات را به عهده نیروهای بسیج سپرد و آن ها را به خیابان ها فرستاد.

همه فرماندهان ارشد سپاه به صراحت می گویند که به دنبال همین فرمان آتش به اختیار خامنه ای بود که نیروهای بسیج با کشتن و زخمی کردن صدها نفر هموطن و همکیش خود، ظاهرا به خیزش پایان دادند، ولی نمی دانند که این آتشی است که حتی اگر در زیر خاکستر قرار دارد، به زودی دوباره شعله ور خواهد گردید.

همه این قربان صدقه ای که از زبان خامنه ای و از زبان حسین سلامی و حتی از زبان حسن روحانی در مدح و تمجید از قاتلانی که عنوان بسیجی بر آن ها نهاده اند، نشان از عاملان و آمران این جنایات دارد که بدانند در دادگاه عدل بالاخره محاکمه خواهند شد و به کیفر خود خواهد رسید.

خامنه ای تظاهر کنندگان را "اشرار" نامید. خیزش آنان را به اسرائیل نسبت داد. ایالات متحده را متهم دانست. تقصیر را به گردن عربستان سعودی انداخت و خاندان پهلوی و مجاهدین خلق را مسؤول قلمداد کرد و در ادامه این یاوه سرائی ها، حتی برخی فرماندهان سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات رژیم ادعا کردند که خود تظاهرکنندگان بودند که به سوی هم شلیک کردند و با گستاخی اضافه می کنند که خود زخمی های تظاهرات در بیمارستان نیز به این امر اذعان دارند.

بلکه ندا آقا سلطان را نیز خود یارانش کشتند و تقصیرش را به گردن سپاه پاسداران انداختند.

دروغ می گویند، زیرا تظاهر کنندگان اسلحه ای در اختیار نداشتند و فیلم هایی که گرفته شده نشان می دهد که همه تیراندازی ها از سوی نیروهای بسیج بود.

حتی برای رویارویی با معترضین، در ماهشهر تانک و تیربار سنگین وارد میدان کرده بودند.

خامنه ای، در همان روزهای نخست ملت معترض ایران را "اشرار" نامیده بود و ادعا کرده بود که آنان از بیگانگان دستور می گرفته اند و این توطئه از سال ها پیش برنامه ریزی شده بود و افزایش نرخ بنزین، تنها یک بهانه بوده است.

حالا مشاهده می کنند که جنایاتشان آنقدر وحشیانه و بیرحمانه بوده که اگر از مردم دلجویی نکنند، پایه های حکومتشان لرزان تر خواهد شد. حالا رهبر رژیم از احتمال پرداخت دیه به خانواده های برخی از جانباختگان سخن می‌گوید - یعنی همان افرادی که "اشرار" خوانده بود و سپاه پاسداران ادعا می‌کند که خودشان به دست خودشان کشته شده اند و نیروهای بسیج حتی یک تیر هم شلیک نکرده‌اند.

به هر طرف چرخیده‌اند و هر نوع دروغی که گفته اند، دستشان رو شده است و اگر کوچکترین نشانی از انسانیت دارند، باید عذاب وجدان آنان را به خودکشی بکشاند. زیرا رهبری که دین دارد و خدا را می شناسد هرگز با تفنگ و گلوله به مصاف مردمانی نمی رود که خواسته های برحق خود را بیان کرده اند و شرافت و انسانیت خود، و افتخار و عظمت کشور خویش را می جویند!Copyright© 1998 - 2020 Gooya.com - Contact: info@gooya.com Ads: advertisement@gooya.com