Monday, Jan 13, 2020

صفحه نخست » پیام عاشقانه آقای ترامپ به ایرانیان، شیرین سمیعی

Trump.jpgاز پس فاجعه سقوط هواپیما و کشته شدن عزیزان مردم، بخاطر نادانی و ندانم کاری عاملان رهبر خون آشام ایران، آقای ترامپ ظاهرآ تعارفات چند روز پیش خود با حاکمان ایران را به کنار نهاد و این بار پیامی برای ایرانیانی، که برای ابراز تآثر و انزجارشان از حادثه اسفناک سرنگونی یک هواپیمای مسافربری، باری دیگر به خیابانها آمده بودند، به زبان پارسی فرستاد و در آن از همدردی خود با آنان گفت و از پشتیبانی خود از آنان. فقط حرف و حرف و حرف...بدون کوچکترین واکنش و عمل قاطعی برای اثبات گفته‌هایش در این باب! این بار هم چو همیشه تنها به حرف زدن قناعت کرد و با شناختی که ما از او بخاطر گفته‌ها و کرده‌هایش تا به امروز داریم، معلوم نیست که فردا هم همین حرفها را بزند و باری دگر رای‌اش عوض نشود، و سخنانش تغییر نکند!

رئیس جمهور پیشین امریکا، اوباما هم برای ایرانیان در بند حکومت اسلامی، تبریک سال نو به زبان پارسی می‌فرستاد! و اما چو پیشینیانش، نه تنها در طول ریاستش گامی برای رهایی مردم ایران از یوغ جور و ستم حاکمان ستمکارش برنداشت که از آن دژخیمان حمایت هم می‌کرد.
به امید این که ایرانیان گذشته‌ها را از یاد خود نزدایند و فریفته سخنان مهرآمیز آقای ترامپ نشوند، و اعتمادی به پشتیبانی او نکنند و با پشتگرمی به گفتار او، بیش از بیش در تیررس سربازان رهبر جانی قرار نگیرند و کشته نشوند. از یاد خود نبریم که او کیست، و در طول ریاستش چه‌ها گفته و چه‌ها کرده و چند بار رنگ عوض کرده است! ترامپ همان کسی ست که کردها را ــ که با دشمنانش شجاعانه جنگیده بودند و به او اعتماد داشتند، و او را حامی خود می‌پنداشتند ــ دست بسته تحویل دشمنان دیرین‌شان ترکها داد! و دنیا را با این عمل ناجوانمردانه‌اش شگفت زده کرد!
تغییر یافتن آدمی چو او، و در سن و سال او بعید می‌نماید. خوشبختانه خود را آنچنان که بود و هست، در طی این سالها به ما نمایاند و چه بهتر که در عوض ویرانی آثار باستانی ما، از همدردی خود با ما ایرانیان و از پشتیبانی و مهر و محبتش با ما بگوید، و ما هم با شناختی که از او داریم، تنها به گفتن thank you mr. President بسنده می‌کنیم!

شیرین سمیعیCopyright© 1998 - 2020 Gooya.com - Contact: info@gooya.com Ads: advertisement@gooya.com