Tuesday, Apr 7, 2020

صفحه نخست » این شبکه چهار صدا و سیما کلاً دارد به سمت اپوزیسیون میرود!

رضا بابایی نویسنده نوانديش دینی و پژوهشگر فرهنگی این هفته درگذشت. او از چند ماه گذشته به بیماری سرطان مبتلا بود. فقط تیکه آخر او چقدر زیباست: موفق باشید!

Copyright© 1998 - 2020 Gooya.com - Contact: info@gooya.com Ads: advertisement@gooya.com