Saturday, May 23, 2020

صفحه نخست » روایتی امنیتی از یک پرونده فساد جنسی سازمان یافته

تیزر مستند «پول و پورن» روایتی است از باند مخوف قاچاق دختران در ایران که به صورت زیرزمینی فعالیت دارند. مستند پول و پورن واکاوی باند قاچاق دختران ایرانی با سرکردگی فردی با نام مستعار «الکس» است که در اردیبهشت 99 دستگیر شد؛ ماجرای یک پرونده امنیتی مرموز و مهم از نفوذ آن ها به ایران و قاچاق دختران ایرانی است.

Copyright© 1998 - 2020 Gooya.com - Contact: info@gooya.com Ads: advertisement@gooya.com