Sunday, May 31, 2020

صفحه نخست » اردشیر زاهدی به رضا پهلوی: توی الدنگ ته مانده آبروی پدرت را با این دلقک‌بازی‌ها لجن مال کردی

6040014A-86CA-4488-ACF5-8319D4CA6C46.jpegالف نوشت: این جمله مشهور فیلسوف-جامعه‌شناس آلمانی کارل مارکس را درباره استادش «هگل» همه شنیده‌اند که می‌گفت:‌ من می‌خواهم هگل را روی سرش برگردانم چون او با سرش راه می‌رود!

حالا حکایت شاهزاده رضا پهلوی است که طی روزهای گذشته ویدیویی از او منتشر شده که در آن او تلاش می کند سرش را روی یک صندلی بگذارد و روی دست‌هایش بالانس بزند. ویدئویی که حتی صدای اردشیر زاهدی معتمد قدیمی پدرش را هم درآورد!

زاهدی با احمقانه خواندن این قبیل کارهای رضا پهلوی نوشت: «ته‌مانده آبروی پدرت را هم لجن مال کردی با این دلقک بازی‌ها. پدرت روزی پشت فانتوم می نشت و توی الدنگ روی دسته بالانس می‌زنی!»

این ویدیو - برخلاف تصور رضا پهلوی- با واکنش‌های عموما تمسخرآمیز در فضای مجازی مواجه شده است.

شاید رضا پهلوی فکر می کرده باید توان بدنی‌اش را برای مبارزه با جمهوری اسلامی به نمایش بگذارد! شاید هم بعد از انتقادها از نزدیکی، بلکه تکیه‌اش به سعودی‌ها پیش خودش فکر کرده که به این طریق نشان بدهد روی دست و سر و پای خودش ایستاده! شاید هم فقط نوعی خوشمزگی در فضای مجازی بوده است . در هر حال بعد از این واکنش‌های عموما منفی طبیعتا تا به حال باید فهمیده باشد که انتظار از او این است که اول بتواند روی پای خودش بایستد و راه برود نه روی سر یا دستهایش!Copyright© 1998 - 2020 Gooya.com - Contact: info@gooya.com Ads: advertisement@gooya.com