Monday, Jun 1, 2020

صفحه نخست » صدای آمریکا یا صدای «ملایان ایران»؟ جمشید چالنگی

jamshid_chalangi.jpgمن کارم را درصدای آمریکا درواشنگتن پس از 3 سال کاردر« رادیو فردا » ( بخش فارسی رادیواروپای آزادی/ رادیو آزادی) که تازه درپراگ تاسیس شده بود آغازکردم

درآن زمان هرگز تصورنمی کردم سرنوشت حرفه ی روزنامه نگاری من باردیگرپس از«تلویزیون ملی ایران » به دست وابستگان به رژیم اسلامی ایران بیفتد واین باردریک کیلومتری کاخ سفید وکمترازآن درنزدیکی کنگره ی آمریکا.

من امیدواربودم که توانائی ها وسالها تجربه ی من می تواند درصدای آمریکا درجهت ارزش های ارجمندی که دراساسنامه ی آن آمده ازجمله انتشاراخباردقیق ودرست ، فرصت عمل بیابند.

دراین مسیر، توانستم با کمک همکارانم برنامه ی «تفسیرخبر» را دراکتبر 2006 روی آنتن بفرستیم. برنامه ای که برای 5سال پیاپی بیشترین بینندگان را درمیان همه ی برنامه های تلویزیونی فارسی زبان خارج ازایران داشت( گزارش ها صدای آمریکا وموسسه های نظرسنجی مربوطه ).

اما با آغازدوران «اوباما» وشروع مماشات با حکومت ایران ، راه ورود وابستگان به حکومت ایران به بخش فارسی صدای آمریکا نیزگشوده شد.

نزدیکی «لابی » جمهوری اسلامی با میزایران دروزارت خارجه ی دوران «اوبا ما» نه تنها استخدام فرستادگان تهران را درصدای آمریکا آسان کرد بلکه به مروربخش فارسی صدای آمریکا را با پخش خبرها و برنامه های یکجانبه به سود جمهوری اسلامی تبدیل به صدای ملایان تهران ساخت.

محوراصلی این خبرها درتایید وپیشبردن سیاست سازش با جمهوری اسلامی برای امضای توافق اتمی 5+1 بود.

درچرخشی زیانبار، ارزیابی سالانه ی « تفسیرخبر» و دیگربرنامه های بخش فارسی صدای آمریکا به «هومن مجد» مشاور و مترجم رسمی محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی سپرده شد. نتیجه ی اینکارنه تنها به تغییرات بسیار دربرنامه های بخش فارسی صدای آمریکا انجامید بلکه به اخراج من ازصدای آمریکا نیز منجرشد(سال2012).

درمسیرسیاست دولت «اوباما» برای هموارساختن راه سازش با جمهوری اسلامی، مدیریت صدای آمریکا ( بخش فارسی) نه تنها چشم خود را برهدف های اصلی اساسنامه ی سازمان بست بلکه این هدف مشترک اساسی وجهانی درمورد رسانه ها ازجمله تلویزیون را نیزکه بالابردن تعداد تماشاگرست زیرپا گذاشت. نتجیه ، برنامه های پربیننده ی « تفسیر خبر» وسپس « میزگردی با شما»،« دوروزاول »،« پارازیت » و« افق» جای خود را به برنامه هائی با بیننده هائی بسیارکمتردادند.

بخش فارسی صدای آمریکا درواقع دریچه ای گشوده شده ازواشنگتن به سوی مردم ایران بود. مدیریت صدای آمریکا این دریچه را بست ودریچه ای دیگربه سوی حکومت ایران گشود.

دردوران مدیریت ستاره درخشش ، این سیاست امکان عمل بیشتری یافت تا آنجا که مدتهاست بینندگان صدای آمریکا دیگرنشانی ازخبر، گزارش و مصاحبه ای درمورد رویداد های مهم ایران ومربوط به مردم ایران نمی بینند. درعوض ، صدای آمریکا شده است عرصه ی بازتاب سخنان ونظرهای وابستگان وکارگزاران حکومت ایران ازجمله محمد جواد ظریف ، موضوعی که در 18 آوریل مورد اعتراض رئیس جمهوری امریکا نیزقرارگرفت. علاوه براین ، بیشترمیهمانانی که به برنامه های صدای آمریکا ( دردوران ستاره درخشش) دعوت شده و می شوند ازکسانی بوده وهستند که درایران « اصلاح طلبان حکومتی » خوانده می شوند یا کسانی که به گونه های مختلف ، مخالف دولت کنونی آمریکا هستند.

یک شعارمردم ایران درجریان جنبش سال 2009 درایران که با عنوان

« جنبش سبز» شناخته شد این بود «اوباما یا با ما ، یا با اونا». متاسفانه روند اوضاع نشان داد «اوباما» جانب مردم ایران را درآن شرایط حساس که می توانست نقطه ی عطفی باشد ، نگرفت. امروزهرچند پرزیدنت «ترامپ »ووزیرخارجه ی آمریکا ، «مایک پمپئو» بارها بدون هیچ قید وشرطی حمایت خود را ازتلاش مردم ایران برای آزادی اعلام کرده اند اما با این وجود ، پیامی که ازبخش فارسی صدای آمریکا بیرون می آید ادامه ی همان سیاست با « آنها » یعنی با ملایان تهران بودن است.

اکنون وقت آن رسیده است که صدای آمریکا درهای ارتباط خود رابا حکومت ایران ببندد و درهای بسته شده ی ارتباط با مردم را ایران بگشاید.Copyright© 1998 - 2020 Gooya.com - Contact: info@gooya.com Ads: advertisement@gooya.com