Tuesday, Jun 2, 2020

صفحه نخست » برای "جرج فلویدهای وطنی" زاری کنید

vatani_060120.jpgمجتبی نجفی

️دیدم مقامات جمهوری اسلامی خونخواه جرج فلوید آمریکایی شده و از ضرب و شتم معترضان در آمریکا ابراز نگرانی کرده اند. از حقوق بشر میگویند و طرف آمریکایی را به تساهل دعوت میکنند. قدرتمداران اگر زنجیر کنترل و نظارت بر آنها پاره شود بی شرم میشوند.

️ قدرتمداران را باید همیشه کنترل کرد سوال پیچ کرد و در مقام متهم قرار داد چرا که قدرت ماهیتا میل دارد همه ابعاد وجودی انسان و جامعه را کنترل و تحت سلطه قرار دهد. حالا مقاماتی را تصور کنید که هنوز راوی رنج فاطمه هستند، تشییع و دفن شبانه و لگدی که پهلویش را شکافت بر منبرها به خاطر میآورند. این پهلوی شکسته و دفن شبانه که اسباب مظلومیت شیعه بوده در داستان هاله سحابی بازسازی میشود. لگد بر پهلوی دختر در مراسم تشییع پدر و دفن شبانه.

️جمهوری اسلامی که خونخواه "جرج فلوید " شده پرونده های سنگینی دارد از شکنجه سهراب اعرابی و مرگش تا شکنجه ستار بهشتی تا کشتن هدی صابر و هاله سحابی. لیست این پرونده ها آنقدر زیاد است خونخواهی از جرج فلوید آمریکایی را کمدی میکند. اصولا جمهوری اسلامی خود باید در برابر "جرج فلوید های" ایرانی پاسخ دهد همان کارگر دانشجو فعال زن ...که زیر شکنجه و زانوی قدرت جان دادند.

️زانوی آن پلیس آمریکایی بر گردن جرج فلوید، زانوی قدرت بر منتقد، اقلیت و شهروند معترض است. این زانو نمادین است از مرزهای آمریکا فراتر میرود به ایران هم میرسد صحنه های کاردآجین کردن دکتر سامی، فروهرها، صورت خرد شده سهراب اعرابی ، جسد کبود شده ستار بهشتی و همه کسانی که زیر چکمه قدرت فریاد زدند: " نمیتوانم نفس بکشم " را بازسازی میکند.

️ما " جرج فلوید " ایرانی کم نداریم . بسیار بسیار جرج فلوید هستند که فریاد " نمیتوانم نفس بکشم" آنها شنیده نشده یا خفه شده. حالا خونخواهی جمهوری اسلامی برای جرج فلوید ویژه هم هست، چون جمهوری اسلامی خونخواه فاطمه تاریخی ، حسین کربلا، علی کوفه هم هست اما در داستان هایش با مرگ، حبس و آزار مخالفان هر آنچه را منتقدانه روایت میکند بازسازی میکند.

️برای همین جمهوری اسلامی نظامی ویژه است. بر قاتلان فاطمه حسین و علی لعن می فرستد و بر جرج فلوید آمریکایی زاری میکند اما همان داستان ها را با سلطه گری خود بازسازی میکند. به این خاطر در کارنامه جمهوری اسلامی پر است از فاطمه های وطنی و جرج فلویدهای وطنی همانها که چکمه قدرت جانشان را ستاند. همان ها که زیر چکمه قدرت گفتند نمیتوانند نفس بکشند. حالا تصور کنید چقدر شنیع میشود متهم بر مظلومیت مقتول گریه کند و خونخواه شود.

Copyright© 1998 - 2020 Gooya.com - Contact: info@gooya.com Ads: advertisement@gooya.com