Sunday, Jul 12, 2020

صفحه نخست » جنجالی شدن بوسیدن پای شوهر در برنامه زنده

زانو زدن یک زن مقابل شوهرش و بوسیدن پای وی در یک برنامه تلویزیونی انتقادات زیادی را به دنبال داشته است. یک زن الجزایری که به همراه همسرش در برنامه خط قرمز تلویزیون الشروق الجزائر شرکت کرده بود در مقابل دیدگان میلیون ها بیننده در مقابل همسرش زانو زد و پایش را بوسید!

Copyright© 1998 - 2020 Gooya.com - Contact: info@gooya.com Ads: advertisement@gooya.com