Tuesday, Aug 4, 2020

صفحه نخست » دستکم خمینی اینقدر «وجود» داشت که بگوید بی عرضه است و از مردم عذر خواهی کند؛ ف. م. سخن

1A3C990A-BB7A-43EC-87EC-958920D3DF40.jpegپر رو گری و وقاحت، از صفات ذاتی آخوندها و عمامه به سر هاست. این ها همیشه از مردم عادی طلبکار هستند چرا که خود را نماینده ی خدا بر روی زمین می دانند و تصور می کنند که هر چه می گویند و هر چه می کنند درست و الهی ست.

کسی که به نمایندگی از خدا کار ی می کند، اگر بگوید اشتباه کرده است، معنی اش این خواهد بود که او هم آدمی ست مثل دیگر آدمیان و نماینده ی هیچ نیروی مافوق بشری نیست. اگر بگوید اشتباه کرده چون خدا نمی تواند اشتباه کند، لذا او نماینده ی خدا بر روی زمین نیست.

در این ویدئو مشاهده می کنید که خمینی رسما و علنا اقرار می کند که بی عرضه است و هیچ غلطی در مدت زمامداری اش نتوانسته بکند. او صریحا اقرار می کند که «ضعیف» است و حکومت اش حکومت شاهنشاهی ست.

البته او در این عذرخواهی هم کماکان اشتباه می کند چون حکومت او ذره ای به حکومت شاهنشاهی شباهت ندارد و مردم عادی در دوران شاهنشاهی، زجری را که در طول حاکمیت او متحمل شدند حتی به اندازه ی ذره ای متحمل نشدند.

اما خمینی مرده است و ما هم قصد نداریم مرده ی او را از زیر مقبره ی فرعونی اش بیرون بکشیم و چوب بزنیم.

البته این اتفاق چه ما بخواهیم چه نخواهیم روزگاری خواهد افتاد و از «مرقد» او چیزی جز عکس های یادگاری باقی نخواهد ماند.

ولی سخن ما امروز خطاب به کسانی ست که دوران او را «طلایی» می نامند و آرزوی بازگشت به آن را می کنند.

سخن ما خطاب به روح مورد لعنت اوست که ببین حاکمان جا نشین ات امروز چه می کنند! ببین که مملکت، غارت شده و حیثیت اسلام ات بر باد رفته است. ببین جوان ها کماکان در حال جان دادن تدریجی در کشوری هستند که تو و وراث ات ساخته اید.

در حکومتی که مردمی باشد، حاکمی که به قول خودش «بی عرضه» باشد، حاکمی که «ضعیف» باشد، گور ش را گم می کند می رود کنار و حکومت را به کسانی می سپارد که بی عرضه نباشند و ضعیف نباشند.

اما تو چه کردی؟ ماندی تا لحظه ی آخر و حکومت را سپردی به یکی بی عرضه تر از خودت که او هم صریحا گفت وای به حال مملکتی که رهبرش من باشم.

و امروز ببین از ایران چه مانده است. ببین ایران را شماها چگونه ویران کرده اید. ببین غارتگران و مالخواران، کشور را چگونه چاپیده اند و نه تنها چاپیده اند بلکه همچنان طلبکار هستند و از مردم می خواهند جایزه به خاطر زحمات شان به آن ها بدهند!

و این است حکومتی که تو ساختی و این است جانشینان وقیح و دریده ای که پشت سر ت باقی گذاشتی...Copyright© 1998 - 2020 Gooya.com - Contact: info@gooya.com Ads: advertisement@gooya.com